Değerlerimiz

Bizim için önemli olanlar

👉 Denge ve Uyum

👉 Çözüm ve Sonuç Odaklılık

👉 Bilgilendirme ve Güçlendirme

👉 Yaşam Boyu Öğrenme ve Sürekli Gelişim

👉 İçgörü ve Bilgece Farkındalık

👉 Proaktiflik ve Esneklik

👉 Girişkenlik ve Girişimcilik

👉 Hazırlık ve Stratejik Planlama

👉 Yenilikçilik ve Yapıcılık

👉 Pozitif Değişim ve Dönüşüm

👉 Verimlilik ve Üretkenlik

👉 Süreklilik ve Sürdürebilirlik

👉 Özyeterlilik ve Özgüven

👉 Doğallık ve Otantiklik 

👉 Sevecenlik ve İçtenlik

 👉 Gerçeklik (Realite) ve Doğruluk (Hakikat)

👉 İyimserlik ve Umutluluk

👉 Canlılık ve Dinamizm

👉 İsteklilik ve Gönüllülük

👉 Sağlamlık ve Yılmazlık

👉 Birlik ve Bütünlük

👉 Dakiklik ve Sorumluluk

👉 Özgür İrade ve Kararlılık

👉 Etkinlik ve Etkililik

👉 Dinginlik ve Sakinlik

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı