Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık

Personel Destek Eğitimleri

– İş ve Çalışma Psikolojisi

– Örgütsel Davranış ve Bağlılık

– Bilinçli Farkındalık Temelli Stres Azaltma

– İş-Özel Yaşam Dengesi ve Mutluluk

– Motivasyon ve İş Tatmini

– Çalışanların Üretkenliğini ve Verimliliğini Artırma Yolları

– Öfke Kontrol

– Tükenmişlik Sendromunun Üstesinden Gelme

– Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili

– Zor İnsanlar ile Başa Çıkma

– Etkili Dinleme

– Etkili Soru Sorma

– Ennegram ile Kişilik Analizi ve Kendini Tanıma

– Duyguları Tanıma ve Empati

– Girişkenlik

– Hayır Diyebilme

– Kişisel İmaj ve Karizma

***

Kişisel Gelişim Eğitimleri

– Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili

– Doğru ve Etkili Konuşmanın Temelleri

– Yeniden Sosyalleştirme

– Öz İletişim

– Çözüm Odaklı Çatışma Yönetimi

– Sonuç Alıcı Müzakere

– Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Farkındalık Eğitimi

– Öfke Kontrol

– İntihar ve Kendine Zarar Verme/ İntiharı Önleme

– Doğru Nefes ile Stres Azaltma

– Davranış Biçimleri ve Sonuçları

– Verimli Çalışmanın İlkeleri

– Planlama ve Zaman Yönetimi

– Öncelik Belirleme

– Duygusal Zeka

– Sorgulama Teknikleri/ Etkili Soru Sorma Yöntemleri

– Pozitif Yaşam Becerileri

– Hedef Belirleme ve Motivasyon

– Temel Sorun Çözme Teknikleri

– Hayır Demeyi Öğrenme

– Zor İnsanlar ile Başa Çıkma Yolları

– Rekabet Stratejileri

– Ennegram: Bir Kişilik Modellemesi

– İşyerinde Psikolojik Yıldırma (Mobbing)

– İş Kolaylaştırma

– Liderlik Tarzları

– Cinsel İstismarı Önleme ve Mahremiyet

***

Yönetim ve Liderlik Eğitimleri

– Yönetim ve Organizasyon

– Liderlik Stilleri

– Çözüm Odaklı Çatışma Yönetimi

– Sonuç Alıcı Müzakere

– Proaktif Kriz Yönetimi

– Belirsizlik Durumunda Kriz Yönetimi

– Risk Yönetimi

– Değişim Yönetimi

– Performans Yönetimi

– Kariyer ve Yetenek Yönetimi

– Algı Yönetimi

– İtibar Yönetimi

– Kurumsal Kimlik ve İmaj Yönetimi

– Kaizen (Değişim ve Sürekli İyileştirme)

– Kendini Yönetme (Öz Yönetim)

– Karar Analizi ve Etkin Karar Verme

– Öncelik Belirleme ve Etkin Zaman Yönetimi

***

İş Hayatı Eğitimleri

– Çalışma Hayatı ve Sorunları

– İş Sağlığı ve Güvenliği

– Ofiste Sağlıklı Yaşam (Ergonomi)

– İş Kolaylaştırma

– Protokol Kuralları

– İş Yerinde Görgü ve Etik

– Girişimcilik ve İş Kurma

– Tüketici Davranışları

– Pozitif Psikolojik Sermaye

– Rekabet Stratejileri

– Mobbing (Psikolojik Yıldırma)

– Sorun Çözme

– İnovasyon

– İkna Teknikleri

– Etkili Sunum

– Etkili Toplantı

– Etkin Ekip (Takım) Çalışması

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı