Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık

Küreselleşen dünya ve piyasa ile birlikte artık tüm firmaların kurumsallaşarak büyümesi kaçınılmaz olmuştur. Bu durum devamında birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Kalabalık ofisler, yoğun iş temposu ve yaşam temposu içinde çalışanlar ve işverenler büyük stres altındadır. İş arkadaşları arasında, işveren ve çalışan arasında oluşan iletişim problemleri iş performansını etkilemektedir. Bu da kurumun ilerlemesini ve rekabetçi ortamda barınmasını zorlaştırmaktadır çünkü mutsuz insanların başarılı olması imkansızdır. Çalışanın zihnini meşgul eden kişisel sorunları çözüldüğünde işine daha iyi konsantre olmakta, bunun sonuçları hem çalıştığı şirkete hem kendi psikolojisine dolayısıyla iş, aile ve sosyal yaşamına olumlu olarak yansımaktadır.

Personel Destek Eğitimleri

 • İş ve Çalışma Psikolojisi
 • Örgütsel Davranış ve Bağlılık
 • Bilinçli Farkındalık Temelli Stres Azaltma
 • İş-Özel Yaşam Dengesi ve Mutluluk
 • Motivasyon ve İş Tatmini
 • Çalışanların Üretkenliğini ve Verimliliğini Artırma Yolları
 • Öfke Kontrol
 • Tükenmişlik Sendromunun Üstesinden Gelme
 • Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili
 • Zor İnsanlar ile Başa Çıkma
 • Etkili Dinleme
 • Etkili Soru Sorma
 • Ennegram ile Kişilik Analizi ve Kendini Tanıma
 • Duyguları Tanıma ve Empati
 • Girişkenlik
 • Hayır Diyebilme
 • Kişisel İmaj ve Karizma

Kişisel Gelişim Eğitimleri

 • Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili
 • Doğru ve Etkili Konuşmanın Temelleri
 • Yeniden Sosyalleştirme
 • Öz İletişim
 • Çözüm Odaklı Çatışma Yönetimi
 • Sonuç Alıcı Müzakere
 • Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Farkındalık Eğitimi
 • Öfke Kontrol
 • İntihar ve Kendine Zarar Verme/ İntiharı Önleme
 • Doğru Nefes ile Stres Azaltma
 • Davranış Biçimleri ve Sonuçları
 • Verimli Çalışmanın İlkeleri
 • Planlama ve Zaman Yönetimi
 • Öncelik Belirleme
 • Duygusal Zeka
 • Sorgulama Teknikleri/ Etkili Soru Sorma Yöntemleri
 • Pozitif Yaşam Becerileri
 • Hedef Belirleme ve Motivasyon
 • Temel Sorun Çözme Teknikleri
 • Hayır Demeyi Öğrenme
 • Zor İnsanlar ile Başa Çıkma Yolları
 • Rekabet Stratejileri
 • Ennegram: Bir Kişilik Modellemesi
 • İş yerinde Psikolojik Yıldırma (Mobbing)
 • İş Kolaylaştırma
 • Liderlik Tarzları
 • Cinsel İstismarı Önleme ve Mahremiyet

İş Hayatı Eğitimleri

 • Çalışma Hayatı ve Sorunları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Ofiste Sağlıklı Yaşam (Ergonomi)
 • İş Kolaylaştırma
 • Protokol Kuralları
 • İş Yerinde Görgü ve Etik
 • Girişimcilik ve İş Kurma
 • Tüketici Davranışları
 • Pozitif Psikolojik Sermaye
 • Rekabet Stratejileri
 • Mobbing (Psikolojik Yıldırma)
 • Sorun Çözme
 • İnovasyon
 • İkna Teknikleri
 • Etkili Sunum
 • Etkili Toplantı
 • Etkin Ekip (Takım) Çalışması
 • Stratejik Düşünme ve Planlama Becerileri

Yönetim ve Liderlik Eğitimleri

 • Yönetim ve Organizasyon
 • Liderlik Stilleri
 • Çözüm Odaklı Çatışma Yönetimi
 • Sonuç Alıcı Müzakere
 • Proaktif Kriz Yönetimi
 • Belirsizlik Durumunda Kriz Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Değişim Yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Kariyer ve Yetenek Yönetimi
 • Algı Yönetimi
 • İtibar Yönetimi
 • Kurumsal Kimlik ve İmaj Yönetimi
 • Kaizen (Değişim ve Sürekli İyileştirme)
 • Kendini Yönetme (Öz Yönetim)
 • Karar Analizi ve Etkin Karar Verme
 • Öncelik Belirleme ve Etkin Zaman Yönetimi

Başa dön tuşu