Modeller

Strateji: Hedefe ulaşmak için seçilen en genel yol yada yollar bütünü Yöntem: Bir konuyu öğrenmek veya öğretmek için bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli en kısa yol Teknik: Bir öğretim etkinliği için başvurulması gereken beceri, işlem ya da yol Teknik. Yöntem. Strateji.
(Yaklaşım) Yöntem. (Yol) Teknik. (Uygulama biçimi)

Anksiyete Döngüsü

Örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için tehlikelerden korunmaları veya fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekmektedir. Öte yandan, sürekli değişen çevre şartları karşısında bünyesinde stratejik çalışmalara yer vermeyen işletmelerin başarılı olma şansı da oldukça az görünmektedir. İster tehlike ister fırsat olsun, önceden sezilmeyen ve beklenmeyen olaylar, örgütleri plansız bir şekilde değişmeye, hatta krize zorlamaktadır.

Yabancı Ortamlar Deneyi ve Bağlanma Stilleri

Ürün/Servis hataları. Fabrika Hataları. Endüstriyel kazalar. Bilgisayar Arızaları. Eksik, gizli bilgi akışı. Hücre 3. Yaygın çevresel kazalar. Geniş ölçekli sistem başarısızlığı. Rekabetin hızlanma. Hükümet krizleri. Uluslararası krizler. Hücre 2. Örgütsel bozukluluk. İşletimsizlik. Sabotaj. Üretimin engellenmesi. Söylenti. kötü niyetli iftiralar. Hücre 4. Terörizm. Taklitçilik. Boykotlar. İşgören grevleri. Teknik/Ekonomik. İç. Dış. Beşeri/Sosyal. Copyright © Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

 

TRAVMA Doğal Afet
Duygu. Düşünce. Olay, durum ve nesneler üzerinde çözümleyici ve birleştirici işlemlerde bulunmaya olanak sağlayan kavrama ve açıklama yetisi. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

Çatışma Yönetimi

Uyum/ Yardımseverlik. İşbirliği/ Karşılıklı Çıkar. Yüksek. Uzlaşma. Başkalarına ilgi. Kaçınma. Rekabet. Düşük. Yüksek. Düşük. Kendine İlgi. 24.

Johnson ve Johnson Çatışma Çözme Stratejileri

COMPETITION. Müzakere Oyunları.

II. Dışsal durum: Teşhis-tahmin. III. İlişkisel durum: Çelişkiler ve yapı. IV. Müdahaleler: olumsuz tahminleri önlemek. Teşhis. 1) Bağlam. İç çevre (Kültür) Dış çevre (Toplum) Yapı. Araştırma. Tedavi. 2)Derin ABC üçgeni. Derin tutumlar. =Derin kültür. =Kolektif bilinçaltı. -Kültürel şiddet. Derin davranış. =Derin tabiat. =temel ihtiyaçlar. -doğal şiddet. Derin çelişkiler. =derin yapı. -alt yapı. -Yapısal şiddet. İhtiyaçlar. Haklar. Saygınlık. Tatmin. Barış kültürü. Barış Yapısı. 3)Hedef üretme. Değerler (Aktörler): Aktör çatışması. Hedefler. -Uyuşabilir. -Farksız. -Uyuşmaz. Çıkarlar (taraflar) -yapısal çatışma. Hedef sınırlama. Sonuç analizi. 4)Çatışma yüzeyi ABC üçgeni. Tutum. Empati. Kabul edilebilirlik. Davranış. + Şiddetin yokluğu. +Şiddetin Yokluğu. Çelişki (Kök çatışma) Yaratıcılık. +Sürdürülebilirlik. Arabuluculuk. Diyalog. -Mapping. -Meşrulaştırma. -Bağlama. = Çözüm.
Yargılama Yapılarak Uyuşmazlık Çözümü. Yargılama Yapılmadan Uyuşmazlık Çözümü. Devlet Yargısı. (Mahkeme) Tahkim Yargısı. (Hakem) Doğrudan Tarafların Anlaşması. Arabulucu veya Uzlaştırıcı. (c) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES.

Transaksiyonel Analiz

– , + Ben iyi değilim, Sen iyisin. + , + Ben iyiyim, Sen iyisin. + , – Ben iyiyim, Sen değilsin. – , – Ben iyi değilim, Sen iyi değilsin.

Bu sınırlar ruhsal enerjinin bir ego durumundan diğerine akmasını sağlayan, yarı geçirgen dokulardır. Sınırlar bozulursa bulaşmalar oluşur. AB – Y Bulaşması: Ön yargı ve sloganlar. Erkeklere güvenilmez Kısa boylular kurnazdır bu tür ön yargılar gerçek gibi algılanır. Ç – Y Bulaşması: Fobiler, batıl inançlar, delüzyonlar gerçek gibi algılanır. Bazı insanlar beynimi kontrol ediyor Merdiven altından geçersem kısmetim bağlanır Y – AB – Ç Birleşmesi: Çifte bulaşma oluşur. Ön yargılar gerçek gibi algılanır. Sonuçları korku olarak yaşanır. AB. Bulaşma. Bulaşma. Bulaşma. Y. Ç. Etkili İletişim Becerileri – Öğretmenler İçin Hazırlayan:Uzm. Psik. Dan. Sanem TOPUZ.
Ona çok kötü bağırdığım için kendimi çok kötü hissediyorum, ama o da zaten bunu çoktan hakketmişti. (-,-) Evde hepimiz fikrimizi söylediğimizde sorunları rahatça çözebiliyoruz. (+,+) Ben kendimi senin kadar iyi ifade edemem. (-,+) İyi ki ben varım yoksa çocuklar ne yapardı. (+,-) Tartışmalar gelişmek için fırsattır. (+,+)

Karşıt komutlar yaşam boyu içsel mesajlar olarak tanınır. Sürücüler. Serbest Bırakıcılar. Mükemmel ol. Başkalarını (beni) hoşnut et. Güçlü ol. Kendini zorla. Acele et. Sen, sen olarak iyisin. Kendini hoşnut et. Açık ol, isteklerini ifade et. Yapabildiğin gibi yap. Zamanını rahatça kullan. Yaşam pozisyonu ve planı, komutlara ve izinlere tepki olarak alınan kararlardır. Karşıt komutları yerine getirmek üzere çocuğun aldığı kararlar dizisi ise, yaşam. şeklini oluşturur. Etkili İletişim Becerileri – Öğretmenler İçin Hazırlayan:Uzm. Psik. Dan. Sanem TOPUZ.

Sınavdayım Hata yapmamalıyım kaygı Soruları doğru. Eğer düşük not alırsam sıkıntı dürüst okumadan. bu sonum olur. umutsuzluk cevaplamaya çalışmak. Asla düzeltemem.

Panik atağın bilişsel döngüsü

REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ. Reaktif / Proaktif olmak… Reaktif Olmak. Yapabileceğim hiçbir şey yok. İşte ben böyleyim. Beni öyle kızdırıyor ki. Buna izin vermezler. Bunu yapmam gerekiyor. Yapamam. Yapmalıyım. Keşke. Proaktif Olmak. Seçeneklerimize bir bakalım. Farklı bir yaklaşımı seçebilirim. Duygularımı kontrol edebilirim. Ben etkili bir sunuş yapabilirim. Uygun bir tepkiyi seçeceğim. Seçerim. Yeğliyorum. Yapacağım.

Agorafobi

2. Eşi ile birlikte yaşamayı öğrenme, 3. Bir aile kurma, 4. Çocuk yetiştirme, 5. Bir evin işlerini yürütme, 6. Çalışma hayatına başlama, 7. Yurttaşlık sorumluluklarını yerine getirme, 8. Uygun sosyal gruba katılma.

Strateji Piramidi

Thomas Gordon, Kirli Düzine

Krize Müdahale

Psikolojik İlk Yardım İlkeleri

Topografik Kişilik Kuramı

SONUÇ. +,- BASKICI. Korku, çekinme, sorumsuzluk, isyan… -, + TAVİZKAR. Bencillik, sorumsuzluk, doyumsuzluk… -,- İLGİSİZ. Mutsuzluk, değersizlik, yetersizlik… +,+ YETKİN. Öğrenme, düşünme, güven, sorumluluk alma, karşılıklı ve yakın ilişki BETÜL TUĞRUL.
TANIM. +, – BASKICI. Anne baba çocuk üzerinde güç kullanır ve istediğini zorla yaptırır. – , + TAVİZKAR. Çocuk anne baba üzerinde güç kullanır ve istediğini zorla yaptırır. _ , _. İLGİSİZ. Anne baba çocuğun istek ve ihtiyaçlarıyla yeterince ilgilenmez, yok sayar. + , + YETKİN. Anne baba çocuğu olumlu/uygun iletişim ve disiplin yöntemlerini kullanarak yetiştirir.
Şok, Tepki, Kabullenme, Yeniden Uyum, Bu tepkiler; anormal, beklenmedik bir duruma verilen NORMAL TEPKİLER’ dir.

Yaşam Çemberi

Önerilen Süre: 30 sn. Planlamanın ilk adımını zarar azaltma çalışmaları oluşturur. Bu safhada yapılacaklar, okulun karşı karşıya kalabileceği tehlikelerin belirlenmesi ile başlar. Bundan sonraki adımlar, zarar görebilirliğin ve risklerin belirlenmesidir. Tehlike ve risk belirleme çalışmalarından elde edilen veriler doğrultusunda zarar azaltma için planlama öncelikleri belirlenir. Mevcut imkân ve kaynaklar doğrultusunda eksiklerin giderilmesi, tehlike ve risklerin önlenmesi veya en az seviyeye indirilmesi hedeflenir.
! ! D(yadsınan müdehale) E( etki) F(yeni duygu) 60 Sibel Candan.

Telaş, baskı yok. Daha iyi olanları dert etmiyor. Hayatı yaşamak iş bitirmek kadar önemli. Fukara ve Kontrollü arası. Fukara. Zaman kaygınız var. Plan, program yok. Çok zaman, az iş. Organize değilsiniz. Sizi güvenilmez buluyorlar. Çok yoruluyor ama rahat olamıyorsunuz. Kontrol sizde. Organize. Önceliklerini bilen. Amaç ve hedefi doğrultusunda her şeye ölçülü zaman ayıran. Zaman yönetimini bilen. Hastalıklı. Zaman yönetimi takıntı halinde. Zorlama var. Büyük lokmalar ısırılmaya çalışılıyor. İşkolik.

Yaşam Olayı. (kriz-travma) Önceki seviye. Başetme Mekanizmaları. Psikopatolojik Durumlar.

Yaşam Çemberi

Öğrenme. Pazarlama Stratejileri – Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK. Beta Yayınları İstanbul 2009.

Kriz öncesi dönem. Zarar azaltma. Önceden hazırlık. Kriz sonrası dönem. Acil müdahale. İyileştirme ve yeniden yapılanma. Bu süreçlerin hepsi birbirini tamamlayan niteliktedir.

KONUŞMAMAK. SUÇLAMA. İNKAR. GÖZ YUMMAK. YÖNSÜZLÜK. DIŞLAMAK / DIŞLANMAK. TARAF TUTMAK.

Risk Azaltma Önlemleri. Müdahale Önlemleri. Kalkınma. Önleme. Hazırlık. AFET. İyileştirme. Zarar Azaltma. AYS. Yeniden İnşa. Acil Yardım.
Psikolojik Debriefing Grupları. Çalışmaları. Sanat. İyileştirici Hikayeler. BASIC-Ph Çalışması. Güvenli Yer Egzersizi. Rahatlama-Gevşeme Egzersizleri. ÜSKÜDAR REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ.
Kötü geçirilirse. Gelecek korkusu. Konrolsuzluk duygusu. Cezalandırılmaktan korkma. Yetersizlik ve aşağılık duygusu. Kimliğini karıştırma. Kaçınma. Düşkünlük, can sıkıntısı. Yaşamaktan iğrenme. Kriz dönemleri. İlk yaş. Güven-Güvensizlik. İkinci yaş. Otonomi, Utanç – Şüphe. 3-5 yaşları. Girişimcilik – Suçluluk. 6 yaş- erinlik. Çalışkanlık-Aşağılık duygu. Ergenlik. Kimlik karmaşası -rolünü arama. Erken yetişkinlik. Yakınlık -Yalıtılmışlık. Orta yaşlar. Üreticilik – Verimsizlik. Yaşlılık. Benlik bütünlüğü-Umutsuzluk. İyi geçirilirse. Ümit. İsteklilik. Girişimci faaliyet. Beceri ve aletlerle uğraşma. Sadakat. Sevgi. Özen. Bilgelik.

Maslow, İhtiyaçlar Hiyerarşisi

YÜKSEK ACİLİYET. DÜŞÜK ACİLİYET. YÜKSEK. ÖNEM. DÜŞÜK ÖNEM. Acil, ama önemli değil. Önemli,ama acil değil. Önemli ve acil. Zaman kaybı. ACİL AMA ÖNEMLİ OLMAYAN İŞLERE VAKİT HARCAMAKTAN NASIL KAÇINIRSINIZ? HEM ACİL HEM ÖNEMLİ İŞLERİNİZİ YAZINIZ YETERLİ VAKTİNİZ OLDUĞUNDAN EMİN MİSİNİZ? ÖNEMSİZ VE ACİL OLMAYAN İŞLER YAPMA EĞİLİMİNDEN NASIL KAÇINIRSINIZ? ACİL OLMAYAN AMA ÖNEMLİ İŞLERİ ERTELEMEKTEN NASIL SAKINIRSINIZ? HER ŞEYİ AYNI ANDA YAPARSANIZ HİÇBİR ŞEYİ TAM YAPAMAZSINIZ. GÖREVLERİNİZİ, GÜNLÜK İŞLERİNİZİ BİR ÖNEM VE ÖNCELİK SIRASINA KOYUN.

Kurumsal değerlendirme. Kariyer stratejilerinin geliştirilmesi. Örgütsel Kariyer Planlama Süreci. Kariyere yönelik eğitimler. Pozisyonu tanımlama. Performans değerlendirme. Pozisyonu belirleme. Kariyer danışmanlığı. Pozisyonla bireyin özelliklerinin karşılaştırılması.

Mantıklı İnançlar. Mantıksız İnançlar. C. A hakkındaki inançların sonuçları. İstendik Sonuçlar. İstenmedik sonuçlar. D. Akılcı olmayan in. irdeleme,sorgulama ve. meydan okuma süreci. E. Bilişsel yapı üzerindeki. etkisi.

Oyun Teorisi

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Johari Penceresi

Kariyer Planlama Kümesi

Baskın Tip. Alıcı Tip. Kaçınan Tip. Sosyal Yetkin Tip.

MBTI (Myers-Briggs Kişilik Göstergesi) Haritası

gözlemlenen davranış örneklerinin tanımlanması. kişilerin sergilediği bir karakteristiğin çokluğu bakımında değişkenlik göstermesi. kişilerin isteklerinden bağımsız olarak kişinin nasıl olduğu ndan hareketle davranışlarını açıklaması. Değerler. arzu edilen davranış, kişi ve olayların yargılanmasında kullanılan ölçütler olması. kişilerin belirli amaçlara atfettiği önem bakımından değişkenlik göstermesi. kişilerin istekli amaçlarına işaret etmesi. Kişilik ile değerler birbiriyle ilişkili kavramlardır. Bu karşın değerler, daha belirgin olarak davranışsal eğilimlerden daha ziyade inanış sistemlerini açıklamaktadır. Bazı inanış sistemleri veya değerler kişiliğe yönelik bir işaret vermemekte ve kişiler her zaman değerlerine uygun hareket etmemektedir. Kişilerarası farklılıklar açısından benzer yanları olsa da değerler ile kişilik özellikleri arasında üç açıdan temel farklılık bulunmaktadır. (c) 2008 Prentice-Hall, All rights reserved.
Uyumluluk. Özdisiplin. Nörotiklik. Dışadönüklük. Gelişime açıklık. β. α. Güven. Yumuşak başlılık. Açık sözlülük. Fedakârlık. Uyma. Alçak gönüllülük. Yeterlilik. Düzen. Sorumluluk. Başarı arayışı. İçsel disiplin. İhtiyatlılık. Depresyon. Sinirlilik. Hassasiyet. İvecenlik. İçine kapanıklık. Coşkunluk. Girginlik. İddiacılık. Hareketlilik. Heyecan arama. Pozitif duygu. Hayal gücü. Estetik. Hissiyat. Fikirler. Değerler. İcraat. Beş boyutlu olarak ortaya konan ve kişiliği genel anlamda açıkladığı varsayılan bu kişilik yapısı; dışadönüklük , nörotiklik , gelişime açıklık , özdisiplin ve uyumluluk olarak adlandırılmaktadır . Buna ilaveten yapılan çalışmalarda kişilik özelliklerinin birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde alfa (α) ve beta (β) olarak adlandırılan ikinci derecede iki faktöre işaret ettiği de öne sürülmüştür. Kişiliğin nörotiklik, uyumluluk ve özdisiplin boyutlarını içeren alfa faktörü kişiliğin sosyalleşme yönünü; dışadönüklük ve gelişime açıklık boyutlarını içeren beta faktörü ise kişiliğin kişisel gelişim yönünü göstermektedir. (c) 2008 Prentice-Hall, All rights reserved.
BEŞ FAKTÖRLÜ KİŞİLİK MODELİ

FAKTÖR SEMBOLÜ. YÜKSEK PUAN DÜŞÜK PUAN. (1) Sosyal, Sıcak;Uyumlu (A) Soğuk, Kavgacı, Şüpheci. (2) Zeki, Kıvrak, Soyut (B) Durgun Zeka, Somut Düşünce. (3) Duygusal kararlılık, Sakin (C) Duygusal, Değişken. (4) Dominant, Kavgacı, Sert (E) Bağımlı, Nazik, Kurallara Uyan. (5) Konuşkan, Neşeli, Uyanık (F) Sessiz, İçe Dönük, Ağır. (6) Kararlı, Sorumlu, Olgun (G) Kararsız, Sabırsız, Güven Vermeyen. (7) Maceracı, Dışadönük, Gözü pek (H) Utangaç, Dikkatli, Çekingen. (8) Hassas, Hayalci, Yardım Alan (I) Gerçekçi, Kendine Güvenen, Rasyonel. (9) Şüpheci, Kıskanç, Sert Huylu (L) Toleranslı, Uyumlu, Yumuşak Huylu. (10) İçedönük, Dalgın, Yaratıcı (M) Pratik, Geleneksel, Realistik. (11) Uyanık, Hesapçı, İç görülü (N) Natürel, Duygulu, İddiasız. (12) Kendine Güvensiz, Endişeli (O) Kendine Güvenli, Sakin, Korkusuz. (13) Değişikliğe Açık, Radikal (Q1) Geleneklere Bağlı, Sabırlı. (14) Kendine Yeterli, Otonom (Q2) Gruba Bağlı, Sosyal Kabule Önem Veren. (15) İleriyi Gören, Kontrollü, Gerçekçi (Q3) Görüşlerinde Güvensiz, Kontrolsüz. (16) Gergin, Kolayca Kızdırılabilir, Kaygılı (Q4) Sakin, Rahat, Zorlanmamış.

Dengesiz (Nevrotik) Alıngan. Değişken. Huzursuz. Kaygılı. Saldırgan. Dik Kafalı. Heyecanlı. Ağırbaşlı. Değişken. Kötümser. Atılgan. Çekingen. İyimser. İçe Kapanık. Aktif. Sessiz. İçe Dönük. Dışa Dönük. Edilgen. Toplumsal. Dikkatli. Cana Yakın. Düşünceli. Konuşkan. Huzurlu. Uyumlu. Temkinli. Uysal. Güvenilir. Canlı. Durgun. Umarsız. Sakin. Liderlik. Dengeli. 12/22.

Sorun Çözme Aşamaları

Temel Kavramlar. Uygunluk (Congruence) Tutarlılık (Consistency) Farklılaşma (Ayrışma)

Psikolojik Kavram Haritaları

 

IPT: Kişilerarası Psikoterapi

 

 

Duygu Çemberleri

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı