MOTTO

Motivasyon ve gelişime dair özdeyişler ile yaşamınıza yön verebilirsiniz.

Müthiş bir adanmışlık yoksa, muhteşem bir başarı da yoktur.

Anthony Robbins

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan eğer, tohum ek, On yıl sonrası ise tasarladığın, ağaç dik, Amaç yüz yıl sonrası içinse, halkı eğitmeye gayret et. Bir kez tohum ekersen bir kez ürün alırsın, Bir kez ağaç dikersen on kez ürün alırsın, Yüz kez olur bu ürün, eğitilirse Ulus, Birisine bir balık verirsen, doyar bir keresinde, Balık tutmayı öğret, doysun her keresinde.

Kuant Zu

Yarış, piste çıkmadan önceki hazırlık döneminde kazanılır. Geleceği karşımızda bulmak yerine, geleceği bugünden hazırlamak üzere harekete geçmek isteyenler için “planlama” önemli bir kavramdır. Birçok kişi, günü kurtarmanın peşine düştüğünde, geleceği şekillendirebilme fırsatlarını kaçırdığının farkına varamıyor. Geleceği şekillendirebilecek yaklaşımlar ise ancak planlama vasıtasıyla belirlenebiliyor. Geleceği şekillendirmek için planlama yapabilmek, bizim gibi “olacağı varmış”, “iş olacağına varır” gibi ifadelerle “yumurta kapıya dayanınca” hareket eden ve var olanla yetinen kaderci kültürler için oldukça yabancı bir kavramdır. Devamlı krizlerle karşılaşılıp, itfaiyeciler gibi hep günlük işlerin ateşini söndürmeye çalıştığımızdan, ufkumuzun dar olması son derece normaldir.

Prof. Dr. Ünsal Sığrı

İnsanda bedel ödediğini kıymetli görme eğilimi var. Çabuk olanın ucuz olduğu inancını kenara atamayız.

Aşkım Kapışmak

Erkek suya benzer, girdiği kabın şeklini alır. Bir ilişkide kadın, erkeğin en temel beklentisi olan kadınının “bir numarası olma” ihtiyacını karşıladığında erkeği avucunun içine almış olur. Kadınların en büyük hatası erkeğe kendisini kral gibi hissettirmemektir. Bir de buna güç ve iktidar savaşının eklenmesi tuz biber olur. Kadınların yaptığı bir başka hata, erkeklerin kadınca dilini bildiklerini varsaymaları ve “Ben demeden ne istediğimi anlamalı!”, “Ben demeden istediğim şeyleri yapmalı!”, “Ancak o zaman beni sevdiğine inanırım” şeklinde düşünmelerdir. Ama erkeler açısından kadınca öğrenilmesi çok zor bir dildir ve iyi bir kılavuza ihtiyaçları vardır. Kadınlar, oturup istek ve arzularını erkeklerin kendiliğinden anlamasını ve yerine getirmesini beklemek yerine açık, net ve dolaysız olarak erkeğe kılavuz olmalıdırlar. Ama kesinlikle erkeği değiştirmeye çalışmamaları gerekir çünkü bu ters tepen bir silahtır. Kadın, erkeği değiştirip düzeltmeye çalıştığında erkek kontrol edildiğini, yönlendirildiğini, reddedildiğini ve sevilmediğini hisseder. Kadın erkeği ne kadar değiştirmeye çalışırsa, erkek de değişmemek için o kadar direnç gösterir. Ama erkek sevildiğini, beğenildiğini, takdir edildiğini hissettiğinde kadınını mutlu etmek için kendiliğinden değişmeye başlar.

Dr. Cem KEÇE

Kaçma, olumsuz (hoşa gitmeyen) bir uyarıcıyla karşılaştıktan sonra ortamdan uzaklaşmaktır. Kaçınma, olumsuz uyarıcının olabileceği ortamlardan uzak durmaktır. Yani bir nevi tedbir, önlem almaktır. Ne olur ne olmaz tepkisi göstermektir. Önce kaçma, daha sonra da kaçınma öğrenilir

Tepkisel Koşullanma

Aklın güzelliği dil ile, dilin güzelliği söz ile, kişinin güzelliği yüz ile, yüzün güzelliği göz ile belli olur.

Hz. Mevlana

İnsan varoluşunu; İş ve değer üreterek, Her türlü ilişkisini yaşayarak, Eylemsel severek, Kendi başına karar alıp uygulayarak, Bertaraf edilemeyen acıya direnerek, Herhangi bir ideale bağlanarak, Yakın çevresini az ve fakat nitelikli insanlardan oluşturarak, Kimseye maddi açıdan bağımlı olmayarak, Zamanın üçte ikisini kendisine ayırarak, Varlığı dingin bir hâlde izleyerek, İlkeli ve dürüst yaşayarak, Kavrayış derinliğini ve düşünceyi olgunlaştırmayı ön şart benimseyerek, Halkları referans çerçevesinin ilk sırasına yerleştirmeyerek, Aile ve dost çevresini sağlam tutarak, Yeteneklerini keşfedip yetkinleştirerek, Yaptığı işi anlamlı bularak, Geleceğe dair ümitvar olarak, Ruhsal ve bedensel sağlığı koruyarak, Varlığa karşı mütevazı davranarak Monoton yaşam dönemlerini yöneterek, Duruma uygun duyguyu yaşayarak … hakkıyla algılayabilir dolayısıyla ‘iyi’ yaşanmış bir hayata sahip olabilir.

Ontoloji

Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma, salihleri sev. Yakının bile olsa, kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa, iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen, seninle onun arasında bir yakınlık hâsıl olur. Bu bakımdan, sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak.

Abdülkadir Geylani Hazretleri (k.s)

Birbirine değen bakışlar yoksa birbirine değen ruhlar da yoktur.

Kemal SAYAR

Yan fakat tütme!

Kanını içine akıt, kimseye belli etme!

Anonim

Dikkat edin! İnsanlardan kimi geç öfkelenir ve öfkesi çabuk geçer. Kimi de çabuk öfkelenir ve öfkesi çabuk geçer. Kimi de çabuk öfkelenir ve öfkesi uzun sürer. İnsanların en hayırlısı, geç öfkelenip öfkesi çabuk geçendir. İnsanların en kötüsü de çabuk öfkelenen ve öfkesi uzun sürendir.

Dikkat edin! İnsanlardan kiminin hem vermesi hem de istemesi güzeldir. Kiminin vermesi kötü, istemesi güzeldir. Kiminin de vermesi güzel, istemesi kötüdür. Hem vermesi hem de istemesi kötü olanlar da vardır. İnsanların en hayırlısı, hem vermesi hem de istemesi güzel olandır. İnsanların en kötüsü ise hem vermesi hem de istemesi kötü olandır.

Hadis-i Şerif (Tirmizî)

Küstahlık hak edilmemiş bir özgüvenin dışavurumudur.

Dücane Cündioğlu

Adam olmanın sermayesi hüzündür.

Dücane Cündioğlu

İçinizden bir topluluğun başka bir topluluktan daha güçlü olmasından etkilenerek, yeminlerinizi aldatma amacıyla; ipliğini sağlamca eğirdikten sonra, onu geri çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah, sizi bununla sınıyor. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyler, kıyamet günü size açıklanacaktır.

Nahl Suresi, 92.Ayet

Akıllı köprü arayıncaya dek (kadar), deli suyu geçer./ Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evermiş.

Atasözü

Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.

Lokman Suresi, 34. Ayet

Tek başına hayatı öğrenen insanı, kimse yokluğuyla korkutamaz.

Anonim

Allah dağına göre kar verir (verir kışı).

Atasözü

Bilgi paylaştıkça çoğalan bir hazinedir.

Anonim

Primum non nocere/ Primum nihil nocere (Önce, zarar verme!) İlkesi

Latince Deyiş

Muhakkak ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır, gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

İnşirâh Suresi, 5-6

İnsan kendini beğenmezse çatlar (ölür).

Atasözü

Allah insana kaldıramayacağı yük (gücü yeteceğinden fazlasını) yüklemez.

Bakara, 2/ 286. Ayet

İşi ehline verin.

Anonim

Hissiyat sekmez.

Anonim

Sonuca değil sürece odaklan!

Anonim

Hiçbir şeye şaşırma, hakikatin de insanların da iki yüzü vardır.

Amin Maalouf

Yapılan iyiliğe ve yardıma karşılık canı gönülden teşekkür etmek bir borçtur.

Atlas Çözüm

Söz hayat bulur.

Anonim

Kişinin dostu; aklının kılavuzudur. Herkes, kendi ayarına, aklına göre dost edinir. Her kuş kendi cinsiyle uçar. Kartallar kartallarla, kargalar kargalarla…

Anonim

Kendini bilinçli olarak yönlendirmek hem motivasyon hem irade meselesidir. İçinizden bir istek gelmesini beklemeksizin planınızı yapın, hedefinizi belirleyin ve harekete geçin. Mümkün olduğunca tek bir işe odaklanın ve ruh-zihin-beden bütünlüğünüzü koruyun.

Atlas Çözüm

İş hayatında pozisyonunuz ne olursa olsun resmiyetinizi ve tavrınızı her zaman için koruyun. Egolu olmak bir düzeyde iyidir. Bilinç geliştirme sürecinde kendinizi olduğunuzdan fazla abartma yanılgısına düşmeyin. İçi boş ve şişirilmiş bir ego gerçeği yansıtmayacaktır.

Atlas Çözüm

Kurum değişikliği yapmak kişiye sunulan ikinci bir şanstır. İyileşmek için güvenli bölgeye çekilmek gibidir. Ne kadar hata sizde gibi gözükse de kendinizi yeni ortamlarda test edin ve hayatta kalmak için hızlı bir şekilde uyum sağlayın.

Atlas Çözüm

Bıraktığım Sağlıksız Alışkanlıklar

*Kara kola içmek *Şekerli çay ve kahve içmek *Rafine tuz kullanmak *Eşya biriktirmek

Atlas Çözüm

Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler başarısızlığın bedelini bir ömür boyu öderler.

Mümin SEKMAN

Bir şeyden ne kadar çok kaçarsan, o kadar uzun süre ona katlanmak zorunda kalırsın. Bir şeyle savaştığında, onu sadece daha da güçlendirirsin.

Chuck Palahniuk

DÜNYANIN DEĞİŞMEYEN DÖNGÜSÜ “Zor zamanlar, güçlü adamları doğurur. Güçlü adamlar, rahat zamanlar yaşatır. Rahat zamanlar, zayıf adamları üretir. Zayıf adamlar, zor zamanları getirir.”

Anonim

Bir bilgeye zehirin ne olduğunu sormuşlar. Demiş ki; “İhtiyacımızdan fazla olan her şey zehirdir. Fazla güç, fazla dinlenmek, fazla yiyecek, fazla ihtiras, fazla korku, fazla sakinlik, öfke, fazla neşe, nefret hatta iyi niyet.” Yaşamın özü ve şifası dengede kalabilmektir.

Anonim

5 yıl sonra olacağın insan tamamen bugün okuduğun kitaplara, izlediğin filmlere, dizilere, zaman harcadığın insanlara, tükettiğin gıdalara, alışkanlıklarına ve giriştiğin yazışmalara, konuşmalara bağlı.

Ruben Chavez

En iyi fikri bulmaya uğraşmayın, en çok fikri bulmaya uğraşın. Zaten en iyi fikir onların içinden ortaya çıkacaktır. (DUA: Ben niceliği sağlıycam, sen niteliği sağla.)

Anonim

Foucault güç ilişkilerinin tıpkı bir ağ gibi bireyin sosyal yaşamının her alanında varolduğunu ifade eder: İçsel sistemi Foucault’nun bağlamında düşünürsek, bireyin kendisiyle iletişim sürecinin güç ilişkilerinden bağımsız olamayacağı anlaşılır. Bireyin kendisiyle iletişimi doğumundan başlayarak egemenlik ve mücadele yapıları içinde biçimlenir ve bu biçimlenmeyle bu yapılara sosyalleşir.

Michel Foucault

Sullivan, bireyin kişiliğini büyük ölçüde biçimlendiren ve içsel sistemini (self system) oluşturanın bireyin hayatındaki önemli kişiler olduğunu belirtir. Gerçekten de her bireyin hayatında, onun kişiliğinin şekillenmesinde önemli etkisi olan şahıslar vardır.

Harry Stack Sullivan

Öz iletişimde amaç, insanın kendisini tanıması ve kendisiyle barışık olmasıdır. Bireyin kendisiyle barışıklığı, aynı zamanda kişinin çevresi ve evrenle barışık olmasıyla sonuçlanır.

Atlas Çözüm

Şoklara her zaman gerilemeyle cevap vermeyiz. Bazen kriz karşısında hızlı bir biçimde büyürüz.

Naomi Klein

Bir fırsatın size geleceğini düşünmeyin. Fırsat bulduğunuzda öne çıkın.

Adena Friedman

Her Başarılı Erkeğin Arkasında Güçlü Bir Kadın Vardır.

Anonim

Öz ağlamayınca göz ağlamaz.

Atasözü

Sigmund Freud seçimlerimizi rasyonel şekilde yapmadığımızı iddia etmiştir. Seçeneklerimiz arttıkça seçim yapmanın stresi artar. Yaşamda özgür olduğunun bilincinde olan insan daha fazla varoluşsal krizler yaşar. Seçim yapma hakkının olmadığını iddia eden birey her durumda kendisini madur görebilir.

Sigmund Freud

Konuşur gibi yazmak katiyen imkânsızdır ama giderek yazdığımız gibi konuşmak mümkündür.

Kemal Tahir

Düşünmek ruhun kendi kendine konuşmasıdır (kendisiyle ettiği sohbettir).

Eflatun

İnsan iki ruhludur içinde bir iyi köpek bir de kötü köpek kavga eder. Hangisini daha çok beslersen o kazanır!

Anonim

İnsan, en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır.

Jim Rohn

Dün zekiydim, dünyayı değiştirmek isterdim. Ama bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum.

Mevlana

İyi çalışın, iyi dinlenin, iyi eğlenin. Ne yaparsanız hakkını vererek yapın!

Atlas Çözüm

Hayatı çok ciddiye alıp fani olduğunuzu unutmayın!

Atlas Çözüm

Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin.

İngiliz Atasözü

Bütün, kendini oluşturan parçalardan farklı ve büyüktür. (Bir bütünün parçası olmak.)

Gestalt

Zarafet, reddetmektir.

Coco Chanel

Bütün değişimler başlangıçta zor, ortasında karmaşık, sonunda muhteşemdir.

Robin Sharma

Ne kadar çok reddedilirseniz o kadar çok gelişirsiniz. Ne kadar çok öğrenirseniz sonuca o kadar çok yaklaşırsınız, eğer reddedilmeyi kaldırabilirseniz, istediğiniz her şeyi alabilmeyi başarırsınız.

Tony Robbins

Her kriz bir çatışma, her çatışma bir krizdir.

Anonim

Boş bardak bir gün taşar.

Anonim

Hayatta anlam yokluğu nevrozların başlangıcında önemli bir rol oynamaktadır. Nevroz anlamını bulamamış olan ruhun acı çekmesi olarak anlaşılmalıdır…Vakalarımın üçte biri klinik anlamda tanımlanabilir herhangi bir nevroz göstermiyorlar, ama hayatlarındaki anlamsızlıktan ve amaçsızlıktan yakınıyorlar.

Carl Gustav Jung

Kervan yolda düzülür.

Atasözü

İnsanların düşünme şeklini değiştirmeden alışkanlıklarını değiştirmeleri imkansızdır.

Marie Kondo

İnsan zamanın değerini zamanı azalınca anlıyor. Hayatta hiç bir şeye geç kalmayın!

Anonim

Akıllı insanda rutin ihtirasın işaretidir.

W. H. Auden Mason Currey

Bir hedef, ancak onu yazıya geçirdiğiniz zaman güç kazanır ve her yazıya geçirdiğiniz zaman gücü biraz daha artar.

Steve Chandler

Stressiz ve mutlu sabahlar için tüyolar

-Uyanır uyanmaz telefona  bakmayın -Yatakta esneme hareketleri yapın -Geceden hazırlığınızı yapın (kıyafet, kahvaltı v.b) -Kısıtlı zaman diliminde hazırlanıyorsanız duş almayın -Saçlarınızı yatmadan önce tarayın -Gününüzü planlayın -Sabaha iş bırakmayın (bulaşık, dağınıklık v.b) -Evi havalandırın -Yüzünüzü soğuk su ile yıkayın -Limonlu su için -Nefes egzersizi yapın -Çikolata ve kahveyi rutininize ekleyin 🙂

Atlas Çözüm

İçindeki çocuğu koru!

İçindeki çocuğa sınır koy!

İçindeki çocuğu besle!

Atlas Çözüm

Günlük Rollerim

-Psikolog (Çalışan) -Eğitici -Öğrenci -Blog yazarı -Evlat -Arkadaş

Atlas Çözüm

Alışkanlık Edinmeye Çalıştığımız Konular

-Yeni bilgiler öğrenme -Sağlıklı beslenme -Fiziksel aktivite -Ev düzenleme ve ev temizliği -Para yönetimi -Kişisel bakım ve temizlik -İbadet/ Manevi faaliyetler

Atlas Çözüm

Kendine Yatırım Yapmanın 5 Yolu

-Doğal ve sağlıklı gıdalar tüketmek -Kaliteli bakım ürünleri kullanmak -Eğitim ve kurslara katılmak -Seyahat etmek -Kitap okumak

Atlas Çözüm

Tam aradığınız şeyi bulana kadar pek çok şey denemeniz gerekebilir. Tatmin olma eşiği sürekli yükselir.

Atlas Çözüm

Dikkatinizi bilinçli olarak bir yere yönlendiremezseniz, o kendisine mutlaka bir odak noktası bulur.

Atlas Çözüm

Temassızlık delirtir. Bir tene dokunmak varlığın onandığı en sahici ilişki biçimidir.

Atlas Çözüm

Yetişkin Düzey *Aktif/ Etken *Bilinçli ve akılcı düşünür *Duygularını yönetir *Sabırlıdır *Olgundur *Sorumluluk alır *Kendi ayakları üzerinde durur *Ayakları yere sağlam basar *Bağımsız hareket eder *Çözüm odaklıdır *Sınır koyar *Kendini tanır

Çocuk Düzey *Pasif/ Edilgen *Bilişsel yetisi düşük *Duygusal *İlkel düşünür *Acelecidir *Haz peşindedir *Bağımlıdır *Sürekli yardım ister *Desteklenmesi gerekir *Çaresizlik hisseder. Sorunlarını çözemez *Sınırları belirsizdir

Atlas Çözüm

Çocuklukta açılan yaralarımızı yetişkinlikte sararız.

Atlas Çözüm

Yolculuk et, ayrıldığın bazı şeylere karşılık yeni ve güzel şeyler bulursun. (Seyahat et sıhhat bul!)

İmam-ı Şafi

Su-i misal emsal olmaz. (Kötü örnek, emsal teşkil etmez.)

Atasözü

Ne terk et, ne de vazgeç!

Anonim

Azı karar, çoğu zarar!

Atasözü

İnsanı yaşama verdiği anlamdan ve geleceğe bağlayan umutlardan sonra en çok ayakta tutan ailesinden ve sosyal çevresinden aldığı destektir.

Atlas Çözüm

Her şeyi kabul et, hiç bir şeyi reddetme.

Anonim

çevrenin farkına varmak ancak kendini unutmakla olanaklı, kendini bir hatırlamayagör herşeyi unutursun.

Dücane Cündioğlu

çevresindekiler azaldıkça değil kalabalıklaştıkça yalnızlaşır insan.

Dücane Cündioğlu

seni senden uzaklaştıran ne varsa ondan uzaklaş!

Dücane Cündioğlu

yaşamın kendinde anlamı yoktur, ona anlamını biz veririz. [yaşama öyle bir anlam ver ki kimse kula kulluk etmek zorunda kalmasın!]

Dücane Cündioğlu

sevgi ile aşk, tıpkı bağlılık ile bağımlılık gibidir, ilkini kaybedince bir parçanı, ikincisini kaybedince kendini kaybetmiş gibi olursun.

Dücane Cündioğlu

yığınların yaptığını yapmak istemiyorsan, yığınların yap(a)madığını yap, hiç değilse biraz kendine vakit ayır, oku ve düşün.

Dücane Cündioğlu

hakikat insan için bir gereksinim değil bir lüks, yani bir ayrıcalıktır, tıpkı aşk gibi.

Dücane Cündioğlu

Nasıl Başarılı Olunur?

• Değer ver • Sıkı çalış • Israrcı ol • Kısa yollar arama • Paraya odaklanma • Zihnini yönet • Akılcı karar ver

Atlas Çözüm

Başarılı Bir İnsanın Karakteri

• Takım çalışmasına yatkındırlar • Liderlik gösterirler • Zorluklar karşısında yılmazlar • Büyük düşünürler • Odaklanırlar • Hemen yaparlar • Cesurdurlar

Atlas Çözüm

Başarı da başarısızlık da alışkanlıklarınızın sonucudur.

Anonim

İnsanların Başarısız Olmasının 9 Güçlü Sebebi

• Vizyonsuzluk • Süreklilik eksikliği • İnanç eksikliği • Geçmişe takılı kalmak • Disiplin eksikliği • Öz saygı eksikliği • Kadere bırakmak • Aşırı düşünmek • Harekete geçmemek

Atlas Çözüm

Kaybeden İnsanların Özellikleri

• Kalitesiz ilişkiler • Düzensizlik/ Disiplinsizlik • Bağımlılıklar/ Kötü alışkanlıklar • Gösteriş yapmak • Gereksiz harcama yapmak ve çok fazla borçlanmak • Ertelemek • Kendini geliştirmemek ve başarılarını sürdürmemek • Hayal ve hedef eksikliği • Süreklilik olmaması

Atlas Çözüm

Bazen insanlarla aynı dilde konuşamayacağını fark edince, farklı dilde susmayı seçersin.

Tagore

Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder; çünkü, her yerde olmak hiç bir yerde olmamaktır.

Montaigne

Tüm kaosta bir kozmos ve tüm düzensizlikte gizli bir düzen vardır.

Carl Jung

Bir gün dönüp geçmişe baktığınızda, mücadelelerle geçen yılların hayatınızın en güzel yılları olduğunu fark edeceksiniz.

Sigmund Freud

Gecenin en karanlık olduğu an; şafağa en yakın olduğu andır.

Paulo Coelho

Yükseldikçe uçma bilmeyenlere daha küçük görünmemiz kaçınılmazdır.

Nietzsche

Karanlık olmadan, yıldızlar parlamaz.

Anonim

Her şey üstüne gelip, seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde, sakın vazgeçme! Çünkü orası kaderinin değişeceği yerdir.

Mevlana

Yaşamanın sırrı yedi kere düşmek, sekiz kere ayağa kalkmaktır.

Paulo Coelho

Kendi düşen ağlamaz.

Anonim

Hiç düşmemek için, hiç yükselmemiş olmalısın.

Goethe

En büyük ihtişamımız asla düşmemek değil, her düştüğümüzde kalkmaktır.

Konfüçyus

Çılgın olun ve yapmak istediğiniz şey konusunda çok fazla tavsiye istemeyin.

Michael Dell

Unutmayın, evrensel dil sms ile atılmaz, e-mail ile gönderilmez ve konuşulmaz. Hissedilir.

Angela Ahrendts

Karşınıza çıkan fırsatlara ‘evet’ demenin yolunu bulun. Yeni bir ülkeye davet edildiyseniz evet deyin, yeni arkadaşlarla tanışmaya evet deyin, yeni bir şey öğrenmeye evet deyin. İlk işinizi, sonraki işinizi, eşinizi ve hatta çocuklarınızı evet diyerek elde edersiniz.

Eric Schmidt

Duygusal kölelik olarak adlandırdığım aşamada başkalarının duygularından sorumlu olduğumuza inanırız. Herkesi mutlu etmek için sürekli çaba göstermemiz gerektiğini düşünürüz. Mutlu görünmüyorlarsa, sorumluluk duyarız ve bunun için bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu sanırız. Bu bizi kolayca, en yakınlarımızı yük gibi görmeye götürebilir.

Marshall B. Rosenberg, Şiddetsiz İletişim: Bir Yaşam Dili

Fake it till you make it./ Gerçekten öyle olana kadar…mış gibi (öyleymiş/olmuş/başarmış gibi) yap!

Mary Kay Ash

Ne etrafınızı kıracak kadar sert, ne de karşınızdakilere cesaret verecek kadar yumuşak olunuz.

Sadi Şirazi

Hayatta 2 şeyi unutmayın! 1. Etrafınızda kimse yokken düşüncelerinizin hakimi olmayı, 2. Etrafınızda insanlar varken sözlerinizin hakimi olmayı!

Anonim

Son kararlarınız hep mutluluk versin.

Kenan Işık

Sadece aptallar ağızları ile konuşur. Aklıyla konuşanlara zeki, kalbiyle konuşanlara bilge denir.

Jack Ma

Ortayı bulma peşinde değiliz. Anlaşmazlığı herkesin tam anlamıyla tatmin olacağı biçimde çözme arayışındayız.

Marshall B. Rosenberg

Stephen Covey’in “Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı” kitabında geçen hikaye çok manidardır.

Bir koruda telaşla ağaç kesmeye çalışan oduncuya yaklaşan bir kişi ne yaptığını sorar. Bu soruya hafif sinirlenen oduncu, “Görmüyor musun, ağacı baltayla kesmeye çalışıyorum” diye cevap verir. Adam bitkin görünmektedir. “Ne kadar zamandır ağaç kesmeye çalışıyorsun?” “Beş saatten fazla oldu, çok yoruldum, çok zor bir iş bu.” “İşe birkaç dakika ara verip baltayı bilesene. O zaman ağacı daha hızlı keseceksin.” Oduncu tekrar sinirlenir ve şu cevabı verir, “Baltayı bileyecek vaktim yok, bir an önce ağacı kesmem gerekiyor.”

Atlas Çözüm

Daha Üretken Olmak İçin Tavsiyeler

1. İlk önce en zor işinizi yapın. 2. İş planınızı, yapılacaklar listenizi sadeleştirin. 3. Günün ilk saatlerini verimli kullanın. 4. Çalışırken ulaşılabilir olmayın. Herkesin size istediği an ulaşmasına aslında gerek yok. 5. TV ve İnternet alışkanlıklarınızı kökten değiştirerek, kullanımı minimumda tutun. 6. Hayatınızı sadeleştirin. Fazla eşya ve kıyafetin daha çok bakım ve zaman olduğunu hatırlayın. 7. Bazı işleri başkalarına devretmekten korkmayın. 8. Tüm ihtiyaçları karşılamak zorunda değilsiniz, her şeye “evet” demekten vazgeçin. 9. 90 dakika çalışma, 10 dakika mola anlayışı ile bloklar halinde çalışın. 10. Enerjinizi emen insanları, alışkanlıkları ve olayları kendinizden uzak tutmaya çalışın.

Atlas Çözüm

Tembellikten Kurtulun

Tembellik bir karakter özelliği değildir. Düşünce biçiminizi değiştirip, doğru adımları atarak bu durumdan kurtulabilirsiniz. 1. Kendinize küçük, ulaşılabilir hedefler koyun. Büyük ve başarması zor hedefleri bir süreliğine rafa kaldırın. Küçük hedefleri başardığınızı gördükçe büyüklere yöneleceksiniz. 2. Hayal kurmayı bırakın ve hayallerinize ulaşmak için gerçekçi bir plan yapın! 3. Mükemmel olmaya çalışmayın. Kendi zayıflıklarınızı ve güçlü yönlerinizi gerçekçi bir açıdan inceleyin ve kendinizden beklentilerinizi buna göre oluşturun. 4. Kendinizi eleştirmekten ve kendinizle negatif konuşmaktan vazgeçin! İç sesiniz size sürekli “tembel” olduğunuzu söylüyor olabilir. İçinizdeki yıkıcı eleştirel sese karşı çıkın. Kendinizi küçümsemeyin. Kendinize olan inancınızın sarsılmaması için küçük başarılarınızı kutlayın. 5. Negatif insanların olumsuz yorumlarını göz ardı etmeye çalışın! Çevrenizdeki negatif seslere kulaklarınızı kapatın ve sizi tembelliğe itmesine izin vermeyin. 6. Nasıl yapacağınız sorusuna saplanıp kalmayın. Karar verin, planlayın, harekete geçin ve bunları hemen şimdi her şeyin mükemmel olmasını beklemeden yapın. 7. Her şeyi kendi başınıza yapmak yorucu ve yıldırıcı olabilir. Vazgeçmemek için gerektiğinde yardım alın!

Atlas Çözüm

Düşük Özsaygının Üstesinden Gelmek

-Yeterli yönlerini belirle! Onları geliştirmek için çaba harca. -Kendini başkalarıyla kıyaslamayı bırak. -Başarısızlıkların kadar başarılarını da hatırla. -Mükemmeliyetçi olma ve gerçekçi hedefler belirle. -İçindeki eleştirmeni sustur, kendine merhametli davran. -Başkalarının iltifatlarını kabul etmeyi öğren.

Atlas Çözüm

Kendinizi Olduğunuz Gibi Sevmenin 5 Faydası

-Size devam etmek için güç verir. -Olduğunuz kişi olmaktan mutlu olmanızı sağlar. -Pozitif bakış açısı size ummadığınız yeni kapılar açar. -Hatalarınızdan ders alarak kendinize daha iyi davranmanızı sağlar. -Kendinizi tanımanıza, temel ihtiyaçlarınızı ve arzularınızı karşılamanıza imkan tanır.

Atlas Çözüm

Verimsiz Hayatın Özellikleri

-Ertelemek (Atalet) -Doğru ve Hızlı Karar Verememek -Hayal Kuramamak -Sürekli Şikayet Etmek -Birbirinin Aynı Olan Sıkıcı Günler -Mutsuzluk

Atlas Çözüm

Sorun Çözmenin Aşamaları

-Asıl hedefi anlamak ve net bir şekilde ifade etmek. -Gerçek sorunu anlamak ve ortaya koymak. -Sorunun kime ait olduğunu belirlemek. -Sorunun sebeplerini analiz etmek. -Sorun için en geçerli çözümleri listelemek ve alternatiflerin her birinin muhtemel sonuçlarını değerlendirerek uygun olmayanları elemek. -Çözüm yollarını test etmek. -Uygun olan alternatifi gerçekleştirmek için bir zaman belirlemek. -Çözümün işe yarayıp yaramadığını değerlendirmek. -Eğer sorununuz çözüme kavuşmamışsa aşamaları tekrar gözden geçirmek.

Atlas Çözüm

Doğru Kararlar Vermek İçin Ne Yapmalıyız? Nasıl Daha Hızlı Karar Verebiliriz?

-İyi ve kötü seçim arasındaki farkı görün. -Risk alın. Alacağınız kararın en iyi ve en kötü sonuçlarını düşünün. -Sezgilerinizi/ iç sesinizi dinleyin. İçsel çatışmalarınızın farkında varın. -Duygularınızı, ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi göz ardı etmeyin. -Kararınızda korkuların sizi yönetmesine izin vermeyin. -Seçeneklerinizi belirleyin. -Geçmişte yaşadığınız tecrübelerden ve benzer durumlardan faydalanın. -Bilinçli kararlar alabilmek önceden düşünün. Zihinsel hazırlık yapın. -Güven duyduğunuz insanların fikirlerini alın. -Kararsızlığın öldürdüğünü bilin. -Vereceğiniz kararlarla büyüyeceğinizi bilin. -Zamanınızı para olarak düşünün.

Atlas Çözüm

Zihnimiz, gelecekte yapılacak işleri büyütür ve korkulacak hale getirir. Biz de erteleriz.

Steve Chandler

Kaplumbağaya dikkat et, ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor.

Shaulin

insan ruhu inceldikçe (algı kapasitesi arttıkça) daha küçük daha narin daha zarif şeylere eğilim duyar. oysa eğitimsiz kaba ve küçük ruhlar haz alabilmek için daima kocaman geniş büyük devasa iri şeylere yönelirler: büyük yapılar, büyük takılar, büyük arabalar, büyük eşyalar..

Dücane Cündioğlu

kişinin kendi dışındaki dünyayı bilmesine ‘ilim’, kendini tanımasına ‘irfan’ denir. kendi dışındaki dünyayı bilmeyen: cahil bilen: alim kendi iç-dünyasını tanımayan: gafil tanıyan: arif gaflet cehalet’ten beterdir, çünkü tanıyan’la tanınan aynı, bilen’le bilinen ayrıdır.

Dücane Cündioğlu

eksiklerini yetersizliklerini günahlarını kibirle örtmeye alışmış zekâlar nezdinde suçlu hep başkalarıdır.

Dücane Cündioğlu

dervişe halktan uzak durman kibir değil mi demişler, asıl kibir haktan uzak durmaktır demiş.

Dücane Cündioğlu

yığın psikolojisi aldatıcıdır, gevezelikten uzak durup kendini yetiştirmeye bak!

Dücane Cündioğlu

hakikat arayıcısı bir zekanın övgüye en değer yanı, hakikatten yoksun olduğu bilinci taşımasıdır. bu yüzden bilgelik bir sahiplik duygusu değil, aksine köklü bir yoksunluk bilincidir.

Dücane Cündioğlu

sorumluluk varsa kader yoktur, kader varsa sorumluluk yoktur. hem sorumluluk hem kader varsa, o takdirde akıl ve mantık yoktur.

Dücane Cündioğlu

Konuşabileceğin biri varsa ‘yalnız’ değilsindir; dertleşeceğin biri varsa ‘arkadaş’ın; hemhal olabileceğin biri varsa ‘dost’un var demektir. Ama teklifsiz sükûnet içinde birlikte ağlayabileceğin biri varsa o, ‘sen’sin…

İhsan Fazlıoğlu

Herkesin bir sona ihtiyacı vardır, yeniden başlamak için.

Anonim

Halkı sakın aptal yerine koyma ey talib, sen âlemi kör, el-âlemi sersem mi sanırsın.

Dücane Cündioğlu

Kirlenmemek kirden münezzeh olanlara, arınmak ise yazgısı kirlenmek olanlara özgüdür. Demek ki sen kirlenmemekle değil arınmakla mükellefsin!

Dücane Cündioğlu

Her günah cezasını kendi içinde taşır: büyüklendikçe küçülürsün, aldattıkça aldanırsın, o halde sakın kahredeyim deme ey talib, kahrolursun.

Dücane Cündioğlu

Değerli bir şeyini yitirmedikçe irfan sahibi olamazsın. [yolun cilvelerindendir: ‘en değerli’ uğruna ‘değerli’den vazgeçmeyi bilmeli insan.]

Dücane Cündioğlu

İnsan oğlunun iki önemli zaafı vardır: 1.Sevdiğinde kusur, 2. Sevmediğinde meziyet görmez.

İmam Gazali (r.a)

Üstün lider işlerin yapılmasını çok küçük hareketlerle sağlar. Emirlerini bir çok kelimelerle değil, yaptığı birkaç işle yayar. Her şeyle bilgilenir, ancak nadiren karışır. Bir katalizördür ve eğer orada olmazsa, işler o kadar da iyi gitmeyecekse bile, başardığında hiçbir övgüyü üstüne almaz. Ve üstüne hiçbir övgü almadığı için övgü onu hiç terk etmez.

Lao Tzu

Yalnızlık, insanın çevresinde insan olmaması demek değildir. İnsan kendisinin önemsediği şeyleri başkalarına ulaştıramadığı ya da başkalarının olanaksız bulduğu bazı görüşlere sahip olduğu zaman kendisini yalnız hisseder.

Carl Gustav JUNG

Önce herkes iyidir. İnsanların “ilk” söylediklerine değil, “son” yaptıklarına bakacaksın.

Amin Maalouf

Küçük kusurlarını itiraf edenlerin asıl amacı, büyük kusurlarının olmadığına herkesi inandırmaktır.

François de La Rochefoucauld

Kendine usta diyebilmen için; önce ustanı geçeceksin, sonra seni geçecek bir öğrenci yetiştireceksin.

Japon Atasözü

Fazla fedakârlık, fazla vefasızlık getirir

T. S. Eliot

İnsanların anlamadıklarıyla alay etmelerine alışığız Ve homurdanmalarına, erişemedikleri iyi ve güzelin karşısında.

J. W. Von Goethe

Fazla tevazunun sonu vasat insandan nasihat dinlemektir.

İbn-i Haldun

İnsan ulaşamadığı her şeyin delisi, ulaştığı her şeyin nankörüdür.

Pablo Neruda

Dünyanın en zor hissi; kendini ait hissetmediğin bir yerde bulunma zorunluluğudur.

Dostoyevski

Her şeyimizi kaybettiğimizde her şeyi yapabilecek kadar özgür oluruz.

Fight Club, Tyler Durden

Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen, aptaldır. Ona karşı tetikte ol! Bilmeyen ve bilmediğini bilen, basittir. Ona öğret! Bilen ve bildiğini bilmeyen, uyuyordur. Onu uyandır! Bilen ve bildiğini bilen, bilgedir. Onu takip et!

Çin Atasözü

Ruhsal sıkıntıların kaynağında anlamsız insanlarla anlamlı ilişkiler yaşama isteği ve çabası yatar.

Viktor Frankl:

Yerini vaktinde terk etmeyi bilmek gerçek olgunluktur; sadece acizler kalmakta ısrar eder.

Victor Hugo

İlk özür dileyen en cesur, ilk affeden en güçlü, ilk unutan en mutlu…

OSHO

İnsanları tanımak için onları sınamaktan korkmayın; çünkü kaybedilmesi gerekenler, en önce kaybedilmelidirler.

Seneca

Çok kişiyle konuş. Az kişiyle düşün. Tek başına karar ver.

Konfüçyüs

İnsanlarla münasebetin, ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın, çok yaklaşma yanarsın!

Sadi Şirazi

Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, kendimi değiştiriyorum.

Mevlana

İnsana en çok acı veren şey, söyledikleriyle söylemek istedikleri arasındaki uçurumdur.

Fyodor Dostoyevski

Varlık elde etmek için yokluk gerek. Mimar ev yapmak için boş arsa arar. Marangoz ahşap işi yapmak için ham tahta arar. Saka su satmak için susuz ev arar. Yokluğa dikkat et, onda çok hikmetler vardır.

Mevlana

Yaşadığımız her an kendi hakkını ister.

Goethe

Mutluluk; düşündüğünüz, söylediğiniz ve yaptığınız şeylerin uyum içinde olmasıdır.

Gandhi

Hayat; size değer vermeyen ve sizi anlamayan birine bir saniye ayırmak için bile çok kısa! Hayallerinizin peşinden koşun, insanların değil.

Sohrap Sepehri

Fedakârlık karşılıklı olana denir. Biri “feda” ederken diğeri “kâr” ediyorsa ona ticaret denir.

İbrahim Tenekeci

Eğer bir insan, abartılmış bazı davranışlar gösteriyorsa gerçekte o davranışların tam karşıtı duygular yaşamakta olduğunu da düşünmek gerekir. Bir insan, diğer insanları ne denli çok sevdiğinden söz ediyorsa, bunu neden ilan etme gereğini duyduğu sorusu da akla gelir. Çünkü insanları gerçekten seven biri, bunu sürekli dile getirme gereğini duymaz, sevgisini yaşantıya çevirir.

Engin GEÇTAN

Birini bağışlamayı reddettiğinizde hala o kişiden bir şey istemektesinizdir ve eğer istediğiniz intikam dahi olsa, bu sizi ona sonsuza dek bağlı kılar.

Henry Cloud

Anlamak masraflı iştir: Emek ister, gayret ister, samimiyet ister. Yanlış anlamak kolaydır oysa. Biraz kötü niyet, biraz da yetersizlik yeter.

Sezai Karakoç

Etrafında kimseyi bulamamak zor, içinde kimseyi bulamamak ise daha zor.

Doğan Cüceloğlu

Tembel insan yoktur. Sadece kendisine esin kaynağı oluşturacak kadar güçlü amaçları olmayan insanlar vardır.

Anthony Robbins

Ciddi bir hastalıkla boğuşan hastalarımın hemen hepsi, yaşamlarının önemli bir alanında HAYIR demeyi öğrenememiş kişilerdi.

Vücudunuz Hayır Diyorsa – Duygusal Stresin Bedelleri, Gabor Mate

Her halini anlatan değersizleşir. Herkese güvenen yolda kalır. Her sırrını açığa vuran yalnızlaşır. Her meziyetini ortaya döken tükenir. Her bildiğini söyleyen cahil addedilir.

Farabi

Sizi doğal olarak üzen bir şeyi, depresyona dönüştürmenin en etkili yolu; başınıza gelen şey için sadece ve sadece kendinizi suçlamaktır.

Dorothy Rowe

Kendini herkese uydurmak için yontmaya koyulanlar, sonunda yontula yontula tükenip giderler.

Raymond Hull

Akıllı söylemeden düşünür akılsız düşünmeden söyler.

Türk Atasözü

Hak arayışının gerekçesi güçsüzlüktür, güçlü olan hak aramaz, hakkını zaten gücüyle kendi alır.

Dücane CÜNDİOĞLU

• Allah kimseyi başkalarının kendi hakkında ne düşündüğünü umursamayacak denli ezik hale getirmesin. • irfan dilinde ‘gaflet’ dedikleri işbu ezikliktir. • kişi başkalarının kanılarına özen gösterdikçe adam olur. • siyaset bildiğini okur, bizimkisi mağara gevezeliği.

Dücane Cündioğlu

Ahmakları memnun etme hevesi genellikle ya zeka geriliğinden ya ahlak eksikliğinden kaynaklanır. oysa bile isteye onlarla inatlaşıp keyiflerini kaçırma denemelerinin ardında hep dizginlenemez bir afacanlık saklıdır. yani? yani, sıradanlık abartıdan yararlanmaya mânidir.

Dücane CÜNDİOĞLU

• inancın bir mürşidi, bir kitabı vardır, oysa aklın mürşidi de, kitabı da sadece kendisidir. • inanç başkasından öğrenilir, oysa akıl yine akılla (akletmekle) öğrenilir. • “bir şeye eşit olan şeyler birbirine eşittir” ilkesini kimse sana öğretemez, akletmek zorundasın.

Dücane CÜNDİOĞLU

Gece Notları: • hakikat saklanmayı sever, onu avuçlayamazsın. • kimse hakikati biraz bilemez. • yalın olan açıkça ve tümüyle bilinir, değilse, hiç bilinmez. • hakikate inanç rastlantısaldır, enikonu sanıdır çünkü. • her inanç hakikat olabilir, ve fakat olmayabilir de.

Dücane CÜNDİOĞLU

Doğru yapmak isteyebilirsiniz hatta bunu doğru nedenlerle de isteyebilirsiniz; ancak doğru ilkeleri uygulamazsanız, kafanızı yine de duvara toslayabilirsiniz.

Stephen R. COVEY

Her gün yeni bir hayat için fırsattır.

The Secret

Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar. İlim öğrenmek farzdır.

Muhammed Bin İdris Eş Şafii

Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. İlim insanın cehlini alsa da hamurunda varsa eşeklik; baki kalır.

Fuzûlî

Hayat ileriye bakarak yaşanır, geriye bakarak anlaşılır.

Soren Kierkegaard

Hayatta ne kadar zor şey görürseniz, bir sonraki adımınızda da o kadar başarılı olursunuz.

Anonim

Dünyanın en zeki insanı da olsanız, bulunduğunuz ortam vasat ve vasatın altındaki kimselerden ibaret ise, düzeyinizi bile koruma imkanınız yoktur. Hepimiz beraber en çok zaman geçirdiğimiz beş kişinin ortalamasıyız.

Jim Rohn

Sorunlara değil imkânlara odaklanın. Sorun çözümü zararı engeller, ama imkânları kullanmak sonuç üretir. Gerçek bir kriz olmadan sorunlar yönetim toplantılarında imkânlar incelenip ele alınmadıkça tartışılmamalıdır. Değişimi bir fırsat olarak kullanın ve bir tehdit olarak görmeyin.

Peter F. DRUCKER

Hiçbir zaman “ben” diye düşünme ve söyleme. “Biz” diye düşün ve konuş. Etkin liderler sadece organizasyonun güvenine sahip oldukları için otoriteye sahip olduklarını bilirler. Organizasyonun ihtiyaç ve imkânlarının kendi ihtiyaçlarından önce geldiğini anlarlar.

Peter F. DRUCKER

Zannetmeden önce öğren. Yargılamadan önce anla. Yaralamadan önce hisset. Konuşmadan önce düşün.

Mevlana

Azim paha biçilemez bir değerdir. Çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçemediğimden başarıyorum.

Albert Einstein

Yere düşmenin en güzel yanı sana kalktığında kimlerle yürümen gerektiğini öğretmesidir.

Anonim

Bir çok insan ne istediğini söylemekten korkuyor. İşte bu yüzden istediklerini elde edemiyorlar.

Madonna

 

Ara bulucu ol, ara bozucu olma!

Anonim

Eğer tüm çabamıza rağmen empati kuramıyor veya isteksizlik duyuyorsak genellikle bu başkalarına empati veremeyecek kadar empati açlığı çektiğimiz anlamına gelir. Bazen kendi sıkıntımızın empatiyle cevap vermemize engel oluşturduğunu açık yüreklilikle kabul edersek, bunu da ifade edersek, ihtiyacımız olan empatiyi karşımızdaki kişi bize gösterebilir. Bazen de kendi içimizde olup bitenleri, başkalarına sunduğumuza benzer ve farkındalık ve dikkatle dinleyerek kendimize ‘acil empati’ vermemiz gerekebilir. Kendimize empati gösterme becerimiz artarsa, karşımızdakine yönelmemizi sağlayacak enerjinin içimizde birkaç saniyede açığa çıktığını deneyimleriz. Ancak bu gerçekleşmezse birkaç başka seçeneğimiz daha vardır. Savunmaya geçtiğimizi veya empati kuramadığımızı fark ettiğimizde yapabileceğimiz şeyler şunlardır: 🔸Dur, nefes al, kendinle empati kur; 🔸şiddetsiz çığlık at veya 🔸ara ver, fiziksel olarak o ortamdan uzaklaş.

Şiddetsiz İletişim, Marshall B. Rosenberg

Empatik bağlantıyı sürdürdüğümüzde, konuşan kendi özünün daha da derinlerine dokunma olanağı bulur.

Marshall B. Rosenberg

Başarısız müzakerelerin üç temel nedeni vardır: Yeterince hazırlanamamak, ilişki yönetimini etkin yapamamak ve konuları iyi bilememek.

Anonim

Bireysel hedeflerden ortak hedeflere ulaştıran iletişim sürecine müzakere denir.

Dr. Hakan KARABACAK

Müzakereyi mücadele zannetmek tarafların sıklıkla kapıldıkları bir tuzaktır.

Dr. Hakan Karabacak

Kazan-Kazan müzakeresi uyuşmazlıktan uzlaşıya giden en barışçıl yoldur.

Dr. Hakan Karabacak

Müzakere masası sihirlidir. Çıkarları çatışan tarafları, çıkarları örtüşen taraflara dönüştürür.

Dr. Hakan Karabacak

Hastalığı sağlığa kavuşturan bir ilaç gibi müzakere uyuşmazlık yaşayan tarafları uzlaşıya kavuşturur.

Dr. Hakan Karabacak

Zor zamanlar bir kez başladılar mı alçak bulutlar gibi tepenizde asılı dururlar.

Chris CLEAVE

Satranç hayat gibidir. Her parçanın kendi işlevi vardır. Bazıları zayıftır, bazıları güçlü. Bazıları oyunun başında işine yarar, bazılarıysa sonunda. Ama kazanmak için hepsini kullanmak zorundasın. Aynen hayatta olduğu gibi, satrançta da skor tutulmaz. On parçanı kaybedip, yine de kazanabilirsin oyunu. Satrancın güzelliği budur işte. İşler her an tersine dönebilir. Kazanmak için yapman gereken tek şey tahtanın üzerindeki olası hamleleri ve anlamlarını iyi bilmek ve karşındakinin ne yapacağını kestirebilmek.

Olasılıksız, Adam FAWER

‎Mükemmel fırsatı aramakla uğraşıp karşınıza çıkan doğru fırsatı kaçırmayın.

Michael Dell

En usta kimse, bir zamanlar en çok yanlışı yapan kimsedir.

Carl Eugen Langen

Gerçek cesaret kendine dürüst olmaktır.

Anonim

Ben kendimden başka kimseyle rekabet halinde değilim. Amacım sürekli kendimi geliştirmek.

Bill Gates

Harika işler ortaya koymanın tek yolu yaptığınız işi sevmektir.

Steve Jobs

Çok işte çırak olacağına bir işte usta ol.

İmam GAZALİ

Zeki insanlar müzakere etmeyi seçerler, daha az zeki olanlar zar atarlar.

Deniz Kite GÜNER

Bazen büyük savaşlar kazanmak için, küçük savaşları kaybetmek gerekir.

Anonim

Karışıklıkta basitliği bulun. Düzensizlikte ahengi bulun. Zorluğun ortasında fırsatı görün. Albert Einstein

Bir işi yapabilmek için en iyi metodu bulmanın tek yolu, işi sevmektir.

Japon Atasözü

Hayatta kalmayı canlıların en güçlüsü ya da en zekisi değil, değişime en iyi ayak uyduranı başarır.

Anonim

Bir organizasyonun en önemli rekabet avantajı, öğrenme ve öğrendiklerini hızla harekete çevirme becerisidir.

Charles SCHWAB

Hiç kimsenin ilgisine ihtiyaç duymadığın gün olgunlaşırsın. Hiç kimseden beklentiye girmediğin gün yara almazsın. Hiç kimseye bağımlı kalmazsan kazanırsın.

OSHO

Başarısızlık da bir seçenektir. Eğer ki başarısız olmuyorsanız, yeterince girişimde bulunmuyorsunuz demektir!

Elon MUSK

Her yerde olmaya çalışan, hiç bir yerde olamaz.

Anonim

Bir şeylere her zaman evet demenin bir yolunu bulun. Yeni bir ülkeyi gezmeye, yeni arkadaşlar edinmeye, yeni şeyler öğrenmeye ‘evet’ deyin. İlk defa bir işe girmenin, ardından başka bir işe girmenin, evliliğe adım atmanın, hatta çocuk sahibi bile olmanın anahtarı evet demekten geçiyor.

Eric Schmidt

Kırıldıkça değişirsin, değiştikçe güçlenirsin. Güçlendikçe umursamazsın. Onlara teşekkür et…

Natsume Soseki

Bazı şeyler nedensiz de güzeldir, neden aradığınız zaman, onu bulursunuz ama güzelliğini yitirirsiniz.

Anonim

Hayat boks maçına benzer, yere düşünce kaybetmezsin, ayağa kalkmazsan kaybedersin.

Anonim

Kaliteli insan işiyle, boş insan kişiyle uğraşır!

Anonim

Uzun bir yolculuk tek bir adımla başlar.

Konfüçyüs

Evren senden sevdiğin şeyleri alıyorsa eğer, verecek kadar güçlüsün demektir.

Tayfun Topaloğlu

Cesaret kendin olmak için her şeyi riske atmaktır.

Anonim

Umut karın doyurmaz ama ayakta tutar

Anonim

İşler iyiye gitmeden önce kötüye gider.

Anonim

Daha zeki olmanın tek yolu, daha zeki bir rakiple oynamaktır.

Anonim

Doğru şey üzerinde çalışıyor olmak, çok çalışmaktan daha önemlidir.

Anonim

İnsanın gerçek gücü sıçrayışta değil, sarsılmaz duruşundadır.

Anonim

Her zaman tam olarak hazır olmadığım şeyleri yapmaya çalıştım. Çünkü bence insan bu şekilde gelişiyor. ‘Bunu yapabileceğimden emin değilim’ dediğiniz zamanlarda kendinizi bu işi yapmaya zorlarsanız, bu sizin dönüm noktanız olacaktır.

Marissa Mayer

Fırsatlar, şikayetlerin bulunduğu yerde yatar.

Jack MA

Amacını değil, planını değiştir.

Anonim

Başarıyı kutlamak çok doğal fakat başarısızlıktan ders çıkarmak daha önemlidir.

Bill Gates

En dibe indim diye üzülme, yükselmekten başka çaren kalmadığına sevin

Anonim

Kendimizden ya da bir başkasından hep duyarız; unutmak istiyorum, içimden çıkartıp atmak istiyorum, hatırlamamak istiyorum ya da beni etkilemesin istiyorum… Bu biten bir ilişki olabilir, yaşanmış ve hatırlanılması istenmeyen travmatik bir olay da olabilir… Konu her ne ise kişi için acı verdiği, çok üzdüğü ve yıprattığı kesindir. İnsan doğası konusunda bizi düşünmeye davet eden Frans De Waal’in söylediği gibi “Maymunu ormandan çıkarabilirsiniz, ama ormanı maymunun içinden çıkaramazsınız.” Bu cümle de nereden çıktı şimdi diyebilirsiniz. Cümle türümüzle ilgili çok şey söyler ama ben onu bir metafor olarak almak istiyorum. Bazı şeyler, yaşantılar, deneyimler ve onların anıları içimize işler. Bizim yapabileceğimiz en iyi şeylerden birisi aslında bu işleyen şeyi dönüştürmek, belki sindirmek ve taşıyabileceğimiz, onunla yaşayabileceğimiz bir noktaya getirmektir. Ve bu mümkündür sadece zaman, kararlılık ve emek ister.

Klinik Psikolog Ersin BAYRAMKAYA

…Kendimi gittikçe daha yalnız, daha çaresiz hissediyordum. Hakikate topluca yürünemeyeceğine, herkesin kendi hakikatine yine kendi başına ulaşması gerektiğine çoktan karar vermiştim bile. Üstelik bildikçe azalacağını umduğum ızdırabım yıllar geçtikçe daha da artmış, bilme çabalarım derdimi azaltan değil, artıran bir nitelik kazanmıştı. Okumanın, öğrenmenin sonu yoktu; hakkı verildiği takdirde huzur ve sükun sağladığı da söylenemezdi. Bir de ilmin dahî bir perde olduğu beyan edilmişti. Her kapının kilidini açacağına, bütün karanlıkları ışığıyla aydınlatacağına, beni —elime geçirdiğim takdirde— yalanlardan, aldatmalardan koruyacağına inandığım ilmin kendisi bile en nihayet bir perdeyse, önümdeki onca perdeyi aralayacak olan başka ne vardı elimde? Sadece bir hiç, hem de koskocaman bir HİÇ!

ELDE HİÇ’LE KAPI KAPI DOLAŞMAK, Dücane CÜNDİOĞLU

Tüm kötülüklere inat, öpücük, şu kısacık yaşamın hakkını vermektir, çünkü insanı başkasında değil kendinde tanımaktır.

Dücane Cündioğlu

Hem gizli, hem açık imişsin, hem açıkta, hem gizlide imişsin. Öyle ki hem uzakta, hem yakında imişsin. Uzun söze ne hâcet, sen ne orada, ne burada imişsin; sen bu-ara-da imişsin.

Dücane Cündioğlu

Geçme, geçip gitme de biraz bekle! Beklemeyi bilmezsen seyredemezsin! Seyredemezsen seyredildiğini farkedemezsin.

Dücane Cündioğlu

Kuramdan yoksun araştırma kör, araştırmadan yoksun kuram boştur.

Kuramdan yoksun uygulama kör, uygulamadan yoksun kuram ise sadece zihin oyunudur.

Immanuel Kant

Ne yapmayacağına karar vermek, ne yapacağına karar vermek kadar önemlidir.

Steve Jobs

Bir kapı kapanırsa, bir başka kapı açılır!

Alexander Graham Bell

Geçmiş asla ölmüş değildir, geçmiş geçmiş bile değildir.

William Cuthbert Faulkner

Güzellik zahmetle olur.

Anonim

Psikoterapist Cem Keçe, erkeğin partnerini mutlu etmesinin ve baştan çıkartmasının birçok yolu olduğunu belirterek, bunlardan en iyi 6 yol şu şekilde sıraladı: 1- aşkla dokunmak, 2- ilgiyle dinlemek, 3- birlikte kaliteli vakit geçirmek, 4- kadını biricik kılmak, 5- romantizm sunmak, 6- aşkla arzulamak… Bu 6 yolu izleyen bir erkek, partnerini baştan çıkarabilir. kadının erkeği baştan çıkarmasının ve mutlu etmesinin yollarından en etkili 6 yol şöyledir: 1- erkeğin yaptıklarını ve başarılarını fark edip takdir etmek, 2- erkek tarafından mutlu edildiğini ona gülümseyerek göstermek, 3- varlığına ve sunduklarına ihtiyaç duymak, 4- erotizm sunmak, 5- aşkla hizmet davranışlarında bulunmak, 6- performansını överek erkekliğini onaylamak…

Dr. Cem KEÇE

1- erkek benmerkezci, kadın sen merkezcidir. 2- kadın yönlendirir, erkek çözüm önerir. 4- erkek erotizmi, kadın romantizmi sever. 5- erkek ihtiyaç duyulmayı, kadın sevilmeyi ister. 6- erkek mesafe koymayı, kadın mesafeyi kaldırmayı sever. 7- erkek sessiz düşünür ve az konuşur, kadın sesli düşünür ve çok konuşur. 8- erkek mantığıyla, kadın sezgileriyle hareket eder. 9- erkek istediklerini doğrudan söyler, kadın ima eder. 10- erkek ilişkide yaşanan olumsuzlukları kolay unutur, kadın asla unutmaz.

Dr. Cem KEÇE

Hayatta her zaman karşınıza zor insanlar çıkabilir. Bu yüzden bu kişilere nasıl yanıt vereceğinizi seçme gücünüzü geliştirmelisiniz. Onların zorluklarını kendi zorluklarınız haline mi getiriyorsunuz? Yoksa onların yarattığı zorluğu, kişisel gelişime dönüştürme yolunu mu seçiyorsunuz? Onların kazanmasına izin mi veriyorsunuz? Yoksa siz mi kazanmayı tercih ediyorsunuz?

Anonim

Kriz veya çatışmada daima hem bir bitiş, hem de yeniden başlayış vardır. Yönetilen bir bitiş, yeni bir tanımla ilerleme olanağı verirken, yönetilemeyen bitişler, öyle ya da böyle huzursuz bir yaşamı ve istesek de istemesek de, artan güvensizliği, birlikte getirir.

Anonim

Zıt kutuplar birbirini çeker.

Her fikir kendi zıddıyla gelişir.

İnsan fıtratında yakın olana uzak olma vardır.

Her kuvvet karşı kuvvetini doğurur.

Anonim

Yöneticinin iyisi sorunları iyi analiz edip çözen kişidir. Daha iyisi pratik olan sorunları süratle çözümleyen kişidir. Ama en iyisi sorun çıkartmayan, sorun çıkmadan soruna çözüm üreten ve sorun çıkmasını önleyen kişidir. Dolayısıyla biz yöneticilerden devletin ve toplumun beklediği mümkünse sorunları önleyen, değilse sorunları süratle çözümleyen, ama en kötü ihtimalle sorunları çözen kişi olmalıyız. Eğer sorun çözemiyorsanız sorunun bir parçasınız demektir. Kendiniz bizzat sorun olmuşsunuz demektir. İnsan yaşamının olduğu yerde, toplum yaşamının olduğu yerde sorunun olmamasından zaten söz edilemez. Hiç sorun yoksa bir sorun var demektir. Sorun vardır ama gündeme gelmiyordur. http://www.bolu.gov.tr/sorun-ikmadan-zm-reten-ve-ikmasini-nleyen-kisiler-olalim

Bolu Valisi Ahmet Zahteroğulları

Dünya, Vazgeçenleri Değil, Azmedenleri Hatırlar.

Anonim

Bir kişiyi, bir düşünceyi, bir şeyi övgüde veya yergide aşırıya kaçılıyorsa kesinlikle orada üzeri örtülmeye çalışılan bir kavrayış yoksunluğu var demektir.

Dücane Cündioğlu

Ussallık erdemdir, çünkü sürekliliktir, kurnazlıksa aptallıktır, çünkü hiçbir kazanımı kalıcı değildir.

Dücane Cündioğlu

Unutma ey talip, insan olmaya çalışan biri sığlıkta can çekişmektense derinliklerde boğulmayı yeğler.

Dücane Cündioğlu

Konuşmanın hakkını vermek istiyorsan sözcükleri iyi anlamalısın. Düşünmenin hakkını vermek istiyorsan kavramları iyi bilmelisin. Yaşamın hakkını vermek istiyorsan duyguları iyi tanımalısın.

Dücane Cündioğlu

Hekimle hâkimin işine karışılmaz, söylediklerine de itiraz edilmez!

Anonim

Kendine hakim olan başkalarına da hakim olur.

Konfüçyüs

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

EFLATUN

Önemli olan yere düşüp düşmemen değil, tekrar ayağa kalkıp kalkmamandır.

V. Lombardini

Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.

MONTAIGNE

Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur.

Sokrates

Kendini herkese uydurmak için yontmaya koyulanlar, sonunda yontula yontula tükenip giderler.

R. Hull

Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.

Bernard SHAW

Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.

J. Keth MOORHEAD

Aldığın yara, ışığın sana akacağı yerdir.

Anonim

Hayat herkesi yaralar ve sonrasında çoğu insan o yaralı yerlerinden güçlenir.

Ernest Hemingway

Bıçak isteyen yara için, akıllı bir hekim sihirli nağmeler söylemez.

Sophokles

Üstünde ilaçlar denenen bir yara kapanmaz, ikide bir başka yere dikilen bitki, gelişmez.

L. Annaeus Seneca

Acıyla dolu zor zamanlar, bizi sertleştirip, güçlendirirken, diğer zamanlarda da tersine bir şekilde işleyerek değerli olabilirler: bizi yumuşatabilir, daha duyarlı ve nazik yapabilirler. Istırap sırasında içimizde açılan yara bizi diğer insanlarla olan ilişkilerimizde daha açık ve derin biri haline getirebilir. Şair William Wordsworth bir keresinde şöyle demiştir: “Derin bir üzüntü ruhumu insanileştirdi.”

Anonim

Kimi insan, geçmişle geçememişi birbirine karıştırır. Halbuki, geçen iz bırakır, geçemeyen yara…

Başka, Kahraman Tazeoğlu

Vahşete verilen olağan tepki, onu akıldan çıkarıp atmaktır. Sosyal anlaşmanın belli ihlalleri, yüksek sesle söylemek için fazlasıyla korkunçtur; bunun kelime karşılığı, ‘dile getirilemez’dir.

Judith Herman

Önemli olan nadiren acildir, acil olansa nadiren önemli.

D. D. Eisenhower

Bir üst ilkeye, üst noktaya bağlanamayan bireyler asla özgür olamazlar.

Dücane Cündioğlu

Ruhun cinselliği yoktur. (Lame na pas de sexe.)

Anonim

“İnsan ruhunda kalıcı hasara yol açan şey, travmanın kendisi değil, travma sırasında ya da sonrasında iyileştirici bir ilişkinin mevcut olmamasıdır. İyileştirici bir ilişki ise ilişkisel ihtiyaçların fark edildiği ve uygun biçimde karşılandığı ilişkidir”

(Erskine, 1997, 1993/1997, Empatinin Ötesi, Sayfa 123)

Ey iman edenler, Allah adına Kurân’ı bilen ve tebliğ eden, çözüm getiren, güvenilir örnek önderler, Allah için doğruları konuşan şâhitler olarak, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî düzeni adâletle yaşatanlar, ayakta tutanlar, sosyal adâleti, sosyal güvenliği sağlayanlar, refah payını artırarak dengeli dağıtanlar olun; kendinizin, yandaşlarınızın, ana-babanızın, akrabalarınızın aleyhinde de olsa, düzenin kurallarını aksatmadan uygulayın. Zengin ve fakir de olsalar uygulamada ayırım gözetmeyin; şunu bilin ki, Allah onlara sizden daha yakındır. Haktan ve adâletten ayrılarak şahsî arzu ve ihtiraslarınıza uymayın. Dilinizi eğip bükerek, doğru, âdil idarecilik ve şâhitlik etmezseniz; idarecilikten ve şâhitlik etmekten çekinirseniz, bilin ki, Allah işlediğiniz gizli-açık bütün amellerden haberdardır.

Nisâ Suresi 135. Ayet Meali

İnsan, yaşamında bir kez de olsa kendine şu soruyu sorup yanıtlamalıdır: Sahip olduğum her şeyi yitirdiğimde, beni ayakta tutacak olan nedir?

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Yitim Can Yakıcı Bir Armağandır!

Prof. Dr. Vamık D. Volkan

Sevdiğin İşi Yap!

Yaptığın İşi Sev!

İşini En İyi Şekilde Yap!

Atlas Çözüm

Doğru istemek konusunda başarılı olmanın çok önemli noktasından biri isteğimiz gerçekleşene kadar hiç kimse ile bu konuda konuşmamaktır. Gevezelikle enerji etkisini yitirir. Unutmayın tüm büyük fikirler, ketumlukla oluşur. Bu arada tesadüflere daima açık olun, isteğiniz süpriz yollarla gönderilebilir. Siz tek bir noktaya odaklanırsınız ama Yaradan isteğinizi gerçekleştirmek için her zaman en çabuk ve en kolay yolu bulur. Sezgi, insanın kendisine izin vermesidir. Sezgilerinize güvenmeyi öğrenmelisiniz. İlk anda garip veya komik geliyorsa bile içinizden gelen ilk hareket veya karar daima doğru olandır. Tereddüt etmek enerjiyi tüketir.

Pierre Franckh

Psikolojik sorunların ve zorlayıcı duygu durumlarının en önemli nedeni, daha fazla acı çekmekten korkmaktır.

Paul GIBERT

Olumsuz bir durumda POZİTİF olmak, saflık olarak değerlendirilebilir; ama çoğu defa bunun adı LİDERLİKTİR.‬

Anonim

💚

Her başarılı insanın bir planı, her başarısız insanın bir mazereti vardır.

Henry Christian Clausen

💚

İlk çağlarda güçlü olan, endüstri çağında zengin olan kazanırdı. Bilgi çağında ise bilgili olan kazanacaktır.

A. Toffler

💚

Bilgi, tek başına ekonomik bir kaynak değildir. Bilgi alınıp satılamaz, sadece bilgiyle yaratılanlar alınıp satılabilir.

Peter Drucker

💚

Mevcut bilgi birikimimizle öyle sorunlar yaratırız ki aynı birikimimiz bu sorunları çözmemize yetmez.

Albert EINSTEIN

💚

Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.

Cladue Bernard

💚

Başarıya ulaşıp sıçrama yapan bireyler, aynı zamanda değişimin ustaları olacaklardır.

R. Kanter

💚

Bir değişim, bize gelişme fırsatını sağlayacak olan bir sonraki değişime yol açar.

Vıvıen Buchen

💚

İnsan yaşamanın amacı başkalarına hizmet etmek, şefkat göstermek ve yardımcı olmayı istemektir.

DR. Albert Schweıtzer

💚

Kendinizi tanıyıp ifade etmek onu inkâr etmekten çok daha kolaydır ve başarırsanız liderlikte ödüllendirilirsiniz.

Warren Bennıs

💚

Sana bütün bunları kim öğretti, Doktor?” Yanıt anında geldi. “Acı çekmek.”

Albert Camus

💚

Düşünceli olun, çünkü karşılaştığınız herkes inanın en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor.

Platon

💚

Deneyim: En acımasız öğretmen odur. Fakat en iyi öğretmen de odur.

C.S. Lewıs

Düş kurmak değil, bir düşe sahip olmamak budalalıktır.

Clıff Clavın

Hata değil çare bulun.

Henry Ford

Yeterince sevginiz varsa dünyada ki en mutlu ve en güçlü insan olursunuz.

DR. Emmet Fox

İnsanın ruhu felç olmaz. Soluk alabiliyorsanız, düş de kurabilirsiniz.

Tavuk Suyuna Çorba

Kimi insanlar yaşamımıza girer ve çıkarlar. Kimileri de bir süre yaşamamızda kalır ve kalbimizde ayak izlerini bırakırlar, o zaman bir daha asla aynı insan olamayız.

Anonim

Sizi korkutan her deyim size güç, cesaret ve güven kazandırır. Kendinize “Ben bu dehşeti yaşadım. Bundan sonra gelecek şeylere hazırım” dersiniz.

Eleanor Roosevelt

Arzu varsa çözümde vardır.

Anonim

Büyük düşler kuranlar düşlerini gerçekleştirmez, aşarlar.

Alfred Lord Whıtehead

Dünyanın acı ile dolu olduğu doğrudur ama bir çok insan da bunun üstesinden gelmektedir.

Helen Keller

Oğlum, bütün hayatımı kolların ve ayakların belirlemeyecek. Hayatına asıl yön verecek olan beynin ve kalbindir. Bir şeyi gerçekten istiyorsan, bütün engelleri yenip ona ulaşabilirsin.

Shelton Skelton

Öykü sözcüğünün kökeni depo kelimesidir. Bu nedenle öykülerin birer depo oldukları söylenebilir. Şeyler öykünün içinde saklanırlar ve bu şeyler anlamdır.

Mıchael Meade

Üstelemek başarının temel unsurudur. Kapıyı yeterince uzun süre ve yüksek sesle çalarsanız, birilerini uyandıracağınızdan emin olabilirsiniz.

Henry Wadsworth Longfellow

Engeller beni durduramaz, her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir.

Leonardo da Vinci

Bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir.

Sokrates

Başkaları yararına iyi bir şey yapmak görev değil, zevktir. Çünkü sizin sağlık ve mutluluğunuzu artırır.

Zoroaster

Başkaları için duyduğun kaygı, kendin için duyduğun kaygıların önüne geçtiği zaman olgunlaşmışsın demektir.

John Mac Noughton

Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur.

Ziya Gökalp

Coşku, zekâdan daha önemlidir.

Albert Eınsteın

İnsanlar öğrenme dürtüsüyle doğarlar. Öğrenmeye karşı merak ve bundan duyulan zevk insanın doğasında vardır. Bunlar bebeklikten başlayarak zamanla yok edilir.

W. E. Demıng

Deneyim düşüncenin, düşünce ise eylemin çocuğudur.

B. Dısraelı

Ahlak konusunda en önemli dersler kitaplardan değil, yaşanan deneyimlerden alınır.

Mark Twaın

Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil.

Ben Sweetland

İnsanın yaşam düzeyini bilinçli bir çabayla yükseltme konusundaki tartışma götürmez yeteneğinden daha cesaret verici bir gerçek bilmiyorum.

Henry Davıd Thureau

İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır.

Jean Paul Sartre

Nerede olursanız olun, elinizdekilerle yapabileceğinizi yapın.

Theodore Roosevelt

Filozofça tavır, değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenmek anlamına gelir.

Nigel Warburton

Dünyanın her yerinden herkesin yenileceği bir yer vardır. Kimilerini yenilgi yıkar , kimileriyse zaferle küçülür, bayağılaşırlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen kişilerde yaşar.

John Steinbeck

Kabullenmek, bulunduğun çukurda artık savaşmayı bırakmaktır. Ve ayrıca kabullenmek, kendini o çukura teslim etmektir.

Anonim

Söylesene durumu kabullenmek mi daha çok acıtır? Yada ümit edip beklemek mi?

Anonim

Yalanlamak ve reddetmek için okuma. İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma. Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma. Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku.

Francis Bacon

 

Ya düşlerinin peşine düşmeyi seçersin, ya da olanları kabullenmeyi. İyikilerinle güçlenir, keşkelerinle tükenirsin! Karar senin.

Bukowski

Her şeyin sıradanlaştığı bir dünyada bazen kaybetmek en doğru seçimdir. Ve o dünyada en yerinde tercih vazgeçiştir.

Anonim

Tüm gerçekler üç aşamada oluşur. Önce alay edilir. Sonra şiddetle karşı çıkılır. Son olarak da zaten belli olan bir şey denir ve kabul edilir.Bütün gerçekler üç aşamadan geçer: Önce, dalga geçilir; sonra, şiddetle karşı çıkılır, sonunda aşikar kabul edilir

Artur Schopenhauer

Hata yaptığınızda şu üç şeyi uygula; kabul et, ders al, tekrarlama.

Anonim

Hayattaki en büyük sıkıntımız gerçekleri kabul etmeyişimizdir.

J. Ingelow

Beni olduğum gibi kabul et. Ancak o zaman birbirimizi keşfedebiliriz.

Guido

Varlığına bütünüyle sahip çıkmalısın. İyisiyle, kötüsüyle her yönünü kabullenmelisin kendinin. Herhangi bir şeyden kurtulmak söz konusu değil. Kimse asla hiç bir şeyden kurtulmuyor, kişi sadece yavaş yavaş her şeyi kabullenmeyi öğreniyor.

Osho

Hayatınızı cesurca kabullenin başarıya dönüştüğünü göreceksiniz.

Emerson

Endişelerinizden kurtulmak istiyorsanız, yaşamaktan en çok korktuğunuz şeyin bir gün başınıza geleceğini kabul edin.

Sokrates

Yanıldığını asla kabul etmeyenler, en çok yanılanlardır.

La Rochefoucauld

Çilesini çekmediğin bir davanın mükafatına da ortak olamazsın.

Anonim

İnsanları tanıyan yalnızlaşır.

Hz. Ali

Keser döner, sap döner gün gelir hesap döner.

Anonim

Yalnızlık hissi yalnız olduğumuzda değil, tercih ettiğimiz kişiden ayrıldığımızda hissettiğimiz duygudur.

Anonim

Kim ki kendini geride tutar, o her zaman ön plandadır. Kim ki kenarda durur, o her zaman bir yerdedir. Kim ki kendini göstermeye çalışmaz, o her yerde görünür. Kim ki kendini tanımlamaz, o her zaman seçkin kalır. Kim ki yaptıklarıyla böbürlenmez, ortaya çıkardıklarının değeri kalıcı olur.

Lao TZU

Seninle uğraşan insanla uğraşma, uğraşırsan onunla aynı yerde kalırsın. Onu al yolun kenarına bırak, yoluna devam et.

Anonim

Acı ve acı çekme; Büyük bir zekaya ve duyarlı bir yüreğe sahip kişiler için her zaman kaçınılmazdır.

Dostoyevski

İnsan ıstırap içinde dilsizleşir.

Goethe

Adalet topaldır yavaş yavaş yürür ama er geç yerini bulur.

Anonim

Yeryüzündeki bütün kavgalar ve fitneler sevgiye aç, sevgiye susamış ruhların ürünüdür.

Anonim

Hakikatten yana olmak, sözle değil, kasada, masada, nisa’da belli olur!

Anonim

Büyük aşklar büyük nefretlerden doğar.

Anonim

“Karşılaştığım en güzel insanlar, yenildiği zaman anlayabilen, acıyı tatmış, inandıkları uğruna mücadele etmiş, sevdiği birini kaybetmiş, ve düştüğü kuyulardan çıkmasını bilmiş olanlardır.bu insanlar, kendilerini merhamet, alçakgönüllülük ve derin sevgi ile dolduran, takdir etme, duyarlılık ve hayata bakış açısı ile yaşarlar. güzel bir insan olmak için, emek harcamak gerekir.”

Elisabeth Kubler-Ross

Peşinden koşan çok diye sevinme. iktisat der ki; fiyat azalınca, talep artar!

Anonim

Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın yolu herkesi memnun etmeye çalışmaktan geçer.

Bill Cosby

İnsan kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe, yeni okyanuslar keşfedemez.

Andre Gide

Yapacağın ilk şeyi kafanda net olarak görmelisin.

Alex Moorison

Ben şartlarımın bir ürünü değilim. Ben kararlarımın bir ürünüyüm.

Stephen R. COVEY

Kişinin geleceğe dönük umutları şimdiki gücünün kaynağıdır.

Maxwel

Engeller beni durduramaz; her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir!

Leonardo da Vinci

Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin; fakat mükemmel olmak için başlamak zorundasın.

Zig Ziglar

Bir insanın zekâsı verdiği cevaplardan değil; soracağı sorulardan anlaşılır.

Albert Einstein

Eğitime ve insana yapılan yatırım geleceğe yatırımdır.

Anonim

Dünyaya ilham ver, geleceği şekillendir.

SAMSUNG

Birini taklit etmek, onu methetmenin en samimi şeklidir.

Charles Caleb Colton

Gelenler korkmayanlar, korkanlar gelmediler.

Çin Atasözü

En güç üç şey vardır: Bir sırrı saklamak, bir yarayı unutmak, boş zamanı iyi kullanmak.

Sadi Şirazi

Zamanın kıymetine önem verenler, her şeyi tam vaktinde yapma adetine sahiptirler.

Samuel Smiles

Yaşıyorsak, hala umut var demektir.

Seneca

Yöneticilik, işleri doğru dürüst yapmaktır. Liderlik ise, doğru olanı yapmaktır.

Stephen R. Covey

Rakipleriniz sizden küçük ve güçsüz olsa bile onları asla hafife almayın. Bu hataya düşmek, kaybetmeyi baştan kabul etmektir.

Jack MA

Rekabet, satranç oyununa benzer. Bir oyunda yenilmiş olmanız diğer oyunda dengeleri değiştiremeyeceğiniz anlamına gelmez.

Jack MA

Gerçek başarısızlık, hiçbir şey denemeden öylece oturmaktır.

Jack MA

En iyi liderler, kişiliklerinde güçlü bir kalıplanmamışlık özelliği bulunan yöneticilerden çıkar, yeniliğe direneceklerine onun sembolü olurlar.

Ogilvy

Hata yaptığınızda şu üç unsura dikkat et; Kabul et, ders al, tekrarlama.

Paula Byrant

Stratejik bir planımız var. Adı: Bir şeyler yapmak.

Herb Kelleher

En iyi lider, en iyi umut taciridir.

Napolyon Bonaparte

Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin bir önemi yoktur.

Peter Drucker

Liderler doğru işi yapan kişilerdir; yöneticiler işleri doğru yapanlardır.

Warren G. Bennis

Motivasyon düşünceden doğar. Gösterdiğiniz her davranışın öncesinde, o davranışı esinlendiren bir düşünce vardır.

Steve Chandler

 

Amacımız; imkansızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı da zarif ve zevkli yapmanın yollarını bulmaktır.

Moshe Feldenkrais

Akıllı adam, akılsız adamın son yaptığını ilk önce yapar.

Hint Atasözü

Anın, hayatın, insanın hakkını vererek iyi yaşamak gerek!

Atlas Çözüm

Bir insanı gerçekten anlamaya çalışmak, belki de yapabileceğiniz en önemli yatırımdır.

Stephen R. COVEY

Günümüzde güç, iletişim ve ikna etme yeteneğidir.

Anonim

Pek çok insan diğerlerinin boşa harcadığı zamanı kullanarak öne geçer.

Henry Ford

Gerçek iletişim bir canın, başka bir cana ulaşmasıdır.

Doğan CÜCELOĞLU

Başarı basittir: Doğru şeyi, doğru zamanda, doğru şekilde yapın.

Arnold H. Glasow

Bir kişiye karşı tümüyle dürüst olmak iyi bir tedavi edici uygulamadır.

Sigmund FREUD

Daha zeki olmanın tek yolu, daha zeki bir rakiple oynamaktır.

REVOLVER

Mutlu olmak istiyorsan bir amaca bağlan, insanlara ya da eşyalara değil.

Albert EINSTEIN

Harekete geçerken ilkel, plan yaparken stratejik olun.

Rene CHAR

Her yerde olmaya çalışan, hiç bir yerde olamaz.

Anonim

Daha güçlü olmanın sırrı kaliteli birliktelikler ve destekleyici ilişkilerdir.

Atlas Çözüm

Gerçek başarı küçük adımlarla büyük hedeflere ulaşmaktır.

Atlas Çözüm

Dünya vazgeçenleri değil, azmedenleri hatırlar.

Anonim

Ne kadar çok şikayet ederseniz bundan vazgeçmek o kadar zorlaşır

Jack MA

Mutsuzluklarımız hayattaki en iyi öğrenme kaynağımızdır.

Atlas Çözüm

Başkasından üstün olmamız önemli değildir. Asıl önemli olan şey, dünkü halimizden üstün olmamızdır.

Hint Atasözü

Usul usul büyüme stratejisi izleyin. Böylece gizli rakiplerinizin haberi olmaz.

Atlas Çözüm

İnsan, hareket ve faaliyetinin, yani dinamizminin ifadesidir.

Mustafa Kemal Atatürk

Hayata seyirci kalmayın. Tam tersine balıklama dalın.

Anonim

Düşüncelerinizin, duygularınızın, davranışlarınızın, bedeninizin ve sizi SİZ yapan tüm seçimlerinizin doğurduğu sonuçların sorumluluğunu alın. Hayatınızın her anında ve alanında bilinçle yaşayın!

Atlas Çözüm

Öğrenmek pahalıdır ama bilmemek çok daha pahalı.

H. Clausen

Bir şeye ait her şeyi öğrenin; her şeye dair bir şeyler bilin.

Anonim

Bazen küçük bir merakla başlar her şey.

Anonim

Ayak dibe vurmadan yükselinmez, Yara kanatılmadan iyileşmez. Yapılar yıkılmadan yerine yeni bir şey inşa edilemez.

Anonim

Yüz verme arsız olur, az verme hırsız olur.

Anonim

Bakacağın yüze tükürme, tükürdüğün yüze bakma!/ Bakacağın yüze, utanacağın söz söyleme!

Anonim

Problemler henüz bulunmamış çözümlerdir. Engeller henüz aşılmamış yollar, stratejilerdir.

Manfred Prio

” Sakin bir denizde herkes kaptan kesilir. “

John Ray

“En iyi yönetim en az yönetendedir.”

Henry D. Thoreau

“Gelecek yüzyıl güçlü liderlerin değil, güçlendiren liderlerin yüzyılı olacaktır.”

Bill Gates

“Kendini yönet, dünyayı yönetebilecek gücü bulabilirsin.”

Platon

“Başkalarını yönetmek isteyen insan, her şeyden önce kendisinin ustası olmalıdır.”

Robert Burton

Duygularla yüzleşmekten korkmak, yol işaretlerini okumaktan korkmaya benzer.

Sam Owen

“Bir iş adamının kararları sahip olduğu bilgiden öteye gidemez.”

R.P. Lamont

Dünyayı değiştirmek istiyorsanız, kendi iç çatışmalarınızı çözün.

Renae A.Sauter

Tek bir düşünce, tüm dünyanızı değiştirebilir.

Alaric Hutchinson

Her varlığa yeteneğini yapısını ve yazgısını gerçekleştirmesine yardım etmek iyilik değil midir?

Frederic Amiel

Kardeşinin uğradığı felâketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle o felâketten kurtarır da seni derde uğratır.”

(Tirmizî, Kıyâmet, 54)

Dostlara acılarını paylaştığını göstermek; birlikte yas tutmakla değil, onlara yardım etmekle olur.

Epicuros

Düşenin elinden tut ki sen de düştüğün zaman tutacak bir el bulasın.

Ali Fuat Başgil

Düşküne yardım et, bir gün sen de düşersin. Kimsenin gönlünü incitme, bir gün senin de gönlünü yakarlar.

Şeyh Sadi Şirazi

İnsan toplumsal bir varlıktır. Birlikte yaşama, birlikte paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmaya muhtaçtır.

Halit Ertuğrul

Bazen yardım için uzanan bir ele karşılık vermelisin ve bazen her şeyi kendi başına yapamayacağını kabul etmek zorundasın.

Tess Gerritsen

Tanrı, size istediğiniz insanları değil,ihtiyacınız olan insanları verir. Öyle ki bu insanlar size yardım edecek, sizi incitecek, size acı verecek, sizi terk edecek, sizi sevecek ve olmanız gereken insan olabilmenizi sağlayacaktır.

Lao Tzu

Yaşamda edindiğim en büyük bilgi şudur: Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyen, hiç kimseye yardım etmez.

Johann Heinrich Pestalozzi

Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.

Mevlana

İnsan, birlikte en çok zaman geçirdiği beş kişinin ortalamasıdır.

Jim Rohn

Kiminle berabersen bir süre sonra o olursun.

Tony Robbins

Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı 1. Alışkanlık “Proaktif olmak” 2. Alışkanlık “Sonu düşünerek işe başla” 3. Alışkanlık “Öncelikli işleri öne al” 4. Alışkanlık “Kazan kazan diye düşünmek” 5. Alışkanlık “Önce anlamaya çalış sonra anlaşılmaya” 6. Alışkanlık “Sinerji yarat” 7. Alışkanlık “Baltayı bile”(Dengeli bir biçimde kendini yenileme ilkeleri)

Stephen R. COVEY

“Düşündüklerimiz yada inandıklarımız nesneleri görüşümüzü etkiler”

J. Berger

Sürekli yaptığımız şey neyse, biz oyuz. O halde mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır.

Aristo

Verimli Çalışma Prensipleri – Gününü ve haftanı planla – Organize ol – Önemli olanlarla başla – Öğrenmeye çalış – Sağlıklı aralar ver – Telefona ara ver – Stres yapma – Sonuçları ölç

Atlas Çözüm

Dünya için küçük, kendin için büyük bir adım at. Bir şeyleri iyileştirmek için harekete geç ve buna önce kendinden başla.

Anonim

Sorun her daim insanın kendisiyle, diğer insanlarla, doğa ya da çevresiyle ve nihayet Allah’la ilişkisinde açığa çıkar; varoluşun tüm boyutlarında hissedilir ve yaşanır. Sorunu en çok kendi içimizde; yaptıklarımızda, hayat deneyimlerimizde anlamak en doğru yoldur. O, sanki olmaya çalışıp, olamadığımız; ağırlığına kendi yaptıklarımızı bilirken bile dayanamadığımız bir var olma biçimi.

Anonim

Herhangi bir durum yaşadığında bu durum neden sürekli benim başıma geliyor diyenler. Eski bir öğreti der ki ” ders sen öğrenene kadar devam eder”.

Anonim

Belirsizlik, şeylerin bizzat doğasındadır.

Abraham Moles – Belirsizin Bilimleri

Belirsizlik ve şüphe her şeyin başlangıcıdır, sonu değil.

Halil Cibran – Ermiş

“Sonuç / çözüm düşüncesini daha sonraya ertele; Çözümler bağlantıdan doğar – eğitmeden önce empati. Düzeltmeden önce bağlantı”

Marshall B. Rosenberg

Sen hergün hayata; yine, yeniden ilk kez görüyormuşçasına bakarken, Onlar; hergün hayata, hep hep hep son kez görüyormuşçasına bakıyorlar.

Anonim

Hata ve acı hissedilebilirse; ruh daha da güçlenir, algımız daha net olur, yaratıcılığımız artar ve başarı elde edebiliriz.

Helen Keller

Başkalarının duygularını dinleyin fakat sahiplenmeyin.

Anonim

Ben problemlerimden daha önemliyim.

Jose Ferrer

Mutluluk sorunsuz bir yaşam değil, onlarla başa çıkabilme yeteneği demektir.

Anonim

Eğer bir arkadaşınız bir sorun yaşıyorsa, ona yapabileceğiniz bir şey olup olmadığını sormayın. Uygun bir şey düşünün ve onu yapın.

E.W. Howe

İnsanların en büyük hatalarından biri şudur: Neyi nasıl yapacaklarını bilirler ama zamanı geldiğinde sanki bilmiyorlarmış gibi davranırlar. Sorun daha fazlasını bilmekte değil, bildiklerini yaşayabilmektedir.

Anonim

Uçaklar, bir pistte sorun varsa eğer yere çakılmazlar, hemen bir manevra yapıp başka bir piste giderek oraya iniş yaparlar. Sorunlar karşısında esneklik göstermek çözüm getirir.

Anonim

Sorunlarını erteleme, onları şimdi çöz! Çünkü yarın bugünden daha zayıf olabilirsin ve ek sorunlar ortaya çıkabilir! Kılıcını kınından şimdi çıkar; yarını unut, zaman şimdi!

Anonim

Hayatında bir sorunla karşılaştığında her zaman onu çözmeye çalışma; bir kanguru gibi uzun bir sıçrayış yap ve yoluna devam et! Bazen onlara hiç dokunmadan sorunların üzerinden atlamak gerek!

Anonim

Yaşam ancak problemlerimizle yüzleşmeye başlayıp bunları çözmeye başladığımızda gerçek olmaya başlar. Bu olmadan daireler çizeriz ve yaşamaktan yoruluruz. Enerjinizi boşa harcamayın. Hayatla şimdi yüzleşin.

Anonim

Herkese hayattan istediklerini nasıl elde edebileceklerini öğretebilirim. Problem, ne istediğini bana söyleyebilecek birilerini bulamamam.

Mark Twain

Birçok kişinin yaşadığı problem, zihinleri ile değil, umutları ve korkuları ya da dilekleri ile düşünmeleridir.

Walter Duranty

Bir probleme nasıl baktığınız, daha onunla ilgili bir şey yapmadan sizi yenilgiye uğratabilir. Bir durum karşısındaki tavrınız ya da neler düşündüğünüz, durumu değiştirmenize yardım edebilir. Bir yenilgi ya da zafer atmosferi yaratırsınız.

Franco Harris

Sorunun ne olursa olsun, eğer onu doğru bir şekilde düşünebilirsen, parıldayan bir güneş gibi ufukta belirecektir çözüm!

Anonim

Her mesele çözülmemelidir! Bu felsefeye yapış, dünya kadar zamanını kurtarmış olursun! Bu felsefeye yapış!

Anonim

Yukarı çıkarken ayaklarını her basamağa koyman gerekmez, bazılarının üzerinden atla! Sorunlarını çözerken her bir sorunu çözmeye çalışman gerekmez, bazılarının üzerinden atla!

Anonim

Herhangi bir sorun için öncelikle onu mutlak surette çözebileceğimize kesinkes inanmalıyız! Sonra, çözüm gelecektir; bu konudaki bizim kararlılığımız ve kati inancımız çözümü getirecektir!

Anonim

Bir sorunun mu var? Dikkatlice düşün! O gerçekten bir sorun mu yoksa sadece zihninin bir icadı, zihninin bir abartması mı? Sorunun gerçekten bir sorun mu? Dikkatlice düşün, çünkü çoğu kez sorunun sorun değildir!

Anonim

Savaş ya da anlaşmaya başlamadan önce, tüm olasılıkları göz önüne almak akıllılıktır.. Bunları iyice düşünün. Hareketlerinizin doğuracağı sonuçları gözden geçirin. Böylece en kötü duruma hazırlıklı olursunuz

Atilla

Durmak, uyum sağlamak, emin olmak ve hayatta kalmak için merakın dizginlemesi gerekir.

Anonim

Her sorunu kolay yönünden ele al, hayatında rahat edersin; çünkü sen sorunları kolaylıklarıyla ele aldıkça çözümleri de kolaylaşacaktır.

Hz. Ali

Sorunları yerdeki delikler gibi görün; kazıp derinleştirebileceğiniz gibi, üzerine toprak atıp kapatabilirsiniz de.

Ahmet Muhip Dıranas

Başımıza gelen sorunlar, bizim onları algılama şeklimiz ve onlara karşı gösterdiğimiz tepkilerdir.

Anthony Robbins

Bana bir problemin zor olduğunu söyleme, zor olmasaydı zaten bir problem olmazdı.

Ferdinand Foch

Sorun, çözümü görememelerinde değil, sorunu görememelerinde.

G. K. Chesterton

Çözümde görev almayanlar, problemin bir parçası olurlar.

Goethe

Bugün halledemediğiniz bir sorunun nedeni, dün onu doğru yapmak için zaman ayırmamanızdır.

Harrington

Çoğu insan problemlerin çevresinde dolaşmaya, onları çözmeye çalışmaktan daha çok zaman harcıyor.

Henry Ford

Bir mesele, birçok toplantıya sebep oluyorsa toplantılar gittikçe meseleden daha önemli olmaya başlar.

John Murphy

Herhangi bir problem göremiyorsanız gelişme gereksiniminin farkına varamamışsınız demektir.

Masaaki İmai

Karşılaştığınız sorunu sadece eleştirirseniz iki katına çıkar, düşünmekle kalırsanız yerinde sayar; fakat soruna çare bulursanız sorun olmaktan çıkar.

R. Browning

Özetlersek diyebiliriz ki, düş, düşü görenin kafasının bir sorunla meşgul olduğunu, ayrıca bu sorun karşısında ne gibi bir tutum takındığını ortaya koyar. Düşte düşü görenin çevresine karşı tutumunu etkileyen toplumsallık duygusu ve güçlülük eğilimi gibi iki etken özellikle rol oynar, en azından bunların düşte hafiften izlerini ele geçirmek mümkündür.

Alfred Adler

Bir sorunu kabul edersen kaybolur ve eğer o sorunla bir çatışma yaratırsan, sorun giderek büyür. O yüzden her şeyi coşkuyla yap. Her şey bir duaya dönüşsün. Hata yapmaktan korkma, çünkü hata yapmaktan korkarsan, hiç ilerleyemezsin ve yaşamı kaçırırsın. Hata yapmak, hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. Eğer düşmanından korkar ve kapını kilitlersen, dostunun da girmesini engellersin. Olumsuzluklar seni rahatsız etmesin. Bir mum yakabilirsin ve karanlık kendiliğinden kaybolur.

Osho

Herhangi bir sorunu çözmek istiyorsanız şu üç soruyu kendinize sorun; Ne yapabilirim? Ne okuyabilirim? Kime sorabilirim?

Jim Rohn

Kendini çözemeyen kişi kendi dışında hiçbir sorunu çözemez.

Oğuz Atay

Sorunlar ve muhalefet karşısında bile ısrarlı olmalısınız.

Atilla

İnsanoğlu önüne çıkan sorunlara çözüm arar.

Karl Marx

Hayatımda pek çok sorun vardı ve çoğu asla var olmadı.

Mark Twain

Karmaşık sorunları çözerken mutlaka sağduyunuzu kullanmalısınız.

Atilla

Toplumlar üstesinden gelemeyecekleri sorunları gündeme getirmezler.

Karl Marx

Sorun ne biliyor musun? Neticede sorun unutmak falan değil, hazmetmek.

Anonim

Daha az sorun olmasını ummaktan vazgeçip daha fazla bilgelik istemeliyiz.

Robin Sharma

Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir.

Karl Marx

Bilim ve tekniğin, yeni sorun yaratmadan bir sorunu çözebildiğini hatırlamıyorum.

Bernard Shaw

İnsanlığın bütün sorunları, kişinin tek başına bir odada sessizce oturamamasından kaynaklanır.

Blaise Pascal

Dünyanın sorunu, akıllı insanlar şüphelerle doluyken, aptalların özgüvenle dolu olması.

Charles Bukowski

Sorun çaresizlik değil, isteksizlik…İsteksiziz, çünkü çocuklukta bize uygulanan ilk şey, içimizdeki isteği öldürmektir.

George Bernard Shaw

Çoğu hakikat sadece kimsenin sorunu ele alacak ve üstüne gidecek cesareti bulamamasından dolayı ortaya çıkmıyor.

Arthur Schopenhauer

Günümüzde en büyük sorun, aptalların kendilerinden son derece emin, zekilerin ise sürekli şüphe içinde olmalarıdır.

Bertrand Russell

Eğer bir problem görüyorsanız, bu sizin probleminizdir. Eğer birisinin bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorsanız, unutmayın ki siz de herkes kadar birisiniz.

Sam Horn

Hayatta en acıklı şey, bir insanın problemin kendinden kaynaklandığını görememesidir.

Carl Gustav Jung

İnsan; dünyanın problemlerini çözmek için değil ama problemin nerede olduğunu aramak ve sonunda da kavranabilir alanın sınırında durabilmek için doğmuştur.

Goethe

Problemleriniz üzerinde kuluçkaya yatarsanız mükemmel civcivleriniz olur.

Zig Ziglar

Yatağa yattığım zaman, problemlerimi elbiselerimde bırakırım.

Hollanda Atasözü

Günümüz insanlarının problemi, kendilerini fazla ciddiye almaları.

Sarah Jio

Sorunlarını çözmek için kendinden başkasından medet ummadığın zaman, özgürsün demektir.

Sacha Guitry

Elinizde sadece bir çekiç varsa, her problemi çivi olarak görmeye başlarsınız.

Abraham Maslow

Bugün en büyük sorun, bizzat insan sorunudur. Hayat daha çok aydınlandığı, dünya daha fazla kolaylaştığı, insan dünyaya daha çok egemen olduğu, problemler daha iyi çözüldüğü ölçüde, insan sorunu da daha fazla problem olmakta ve daha fazla belirsizleşmekte ve hatta giderek bir fazla halini almaktadır.

Ali Şeriati

İnsan kaynağı üretken biçimde eğitilmeden, hiçbir sorun çözülemez.

İlhan Selçuk

Karşılaştığınız sorunu sadece eleştirirseniz iki katına çıkar, düşünmekle kalır iseniz yerinde sayar, fakat soruna çare bulursanız, sorun olmaktan çıkar.

Robert Browning

Sorun; ne kadar derine düşmen değil, düştükten sonra nereye zıplayacağındır.

R.P.Richer

İleride yalnız iki şeyle hatırlanırsınız; çözdüğünüz sorunlar, yarattığınız sorunlar.

Mike Murbock

İyi ifade edilmiş bir sorun, yarı yarıya çözülmüş demektir.

Alexis Carrel

Sorunlar, bizim bilgeliğimizi ve cesaretimizi ortaya koyar.

Scott Peck

Işık karanlığı dağıtır. Yapıcı düşünceler yıkıcı düşünceleri yok eder. Çözüm problemde saklıdır. Her sorunun cevabı kendi içindedir.

Joseph Murphy

Birçok kişi, sevme sorununu ilkel bir biçimde ele almakta, kendi sevebilme gücünden, sevme ediminden çok sevilme olarak görmektedir. Onlar için sorun, nasıl sevilebilecekleri, nasıl sevimli olabilecekleridir.

Erich Fromm

Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler.

Konfüçyüs

İnsanların en büyük hatalarından biri şudur: Neyi nasıl yapacaklarını bilirler ama zamanı geldiğinde sanki bilmiyorlarmış gibi davranırlar. Sorun daha fazlasını bilmekte değil, bildiklerini yaşayabilmektedir.

Jorge Angel Livraga

Kendilerini ezik durumda hissedenlerin yaşamın küçük bir kesitinden dışarı çıkamayanlar arasında yer alacağını, hayattan biraz yüz çevirmiş kişilerin yaşamın sorunlarını, yaşama gereği gibi ayak uyduranlar kadar açık seçik göremeyeceğini söyleyebiliriz.

Alfred Adler

İnsanın varoluş sorununun en sağlıklı ve doyumcul yanıtı sevgidir, dolayısıyla sevginin gelişimine yer vermeyen bir toplum gelecekte insan doğasının bu temel gereksinimini gözden kaçırdığı için yok olacaktır.

Erich Fromm

Yeterli noktayı bilmek, pek çok sorundan kurtarabilir. Ne zaman duracağını bilmek, seni tükenmekten kurtarabilir.

Lao Tzu

Aynı insan, farklı zamanlarda ancak tamamen aynı koşullarda karşılaştığı bir probleme farklı cevap verebilir. Bunun sebebi, insanın kendi içinde de değişken olmasıdır.

Nasuh Mahruki

Bugünün sorunları, dünün “çözümlerinden” kaynaklanır.

Peter Senge

Sorunlar kurtuluşta gizlenir, kurtuluş da sorunlarda gizlenir. Onların değişmesi ve birbirine dönüşmesinin sonu yoktur.

Lao Tzu

Karşılaşılan önemli yaşam sorunları, o sorunları ortaya çıkaran düşünce düzeyinde çözülemez.

M.B.Forbes

İnatçı bir problem yalnızca alışılmış çözümlerin dışına çıkılarak halledilebilir.

Alan Moore

Bir konuda problemi tanımanın, başka bir yolu da o konudaki yakınmalara duyarlı olmaktır. Böyle bir yakınma, ortada bir problem olduğunun farkına varmamızı sağlamalıdır.

Edward Shlesinger

Mesele çözümü göremiyor olmaları değil, problemi göremiyor olmaları.

Patricia Fara

Bazen güçlü yanımız zaaflarımızdır. Bazen güçlü olabilmek için önce zayıf olmak gerekir. Yaşadığın zorlukları paylaşmalısın. Kendinle ve problemlerinde yüzleşirken başkalarına yaslanmalısın. Bunu yapmak güçtür. Fakat aile, yaşanan tüm sıkıntılardan korunmak için bir sığınaktır.

Glenn Beck

Gerekçe üretme, düzelt.

Frank Herbert

Sorunlar dışarıda görülür, çözümler ise içeridedir.

John Harrichharan

Umutsuz durumlarda umutsuz çözümlere başvurursunuz.

Jodi Picoult

Sorunlar, onları yaratanların mantığı ile çözümlenemez.

Albert Einstein

Her problemin çözümü çözülmemiş yeni problemler doğurur.

Karl Popper

 

Hayat kalıcı bir çözümü olan geçici bir durumdur.

Arthur Schopenhauer

Engellerdeki fırsatları gören sorunlardan çözümler üretir.

Muhammed Bozdağ

Karamsarlığa kapılan kalp, çözümleri düşünmeye fırsat bulamaz.

Muhammed Bozdağ

Demokratik çözüm; sabır, tahammül, ikna ve inandırma faaliyeti demektir.

Nevzat Tarhan

En önemli sorumluluğumuz, sloganlarla çözümleri birbiriyle karıştırmamaktır.

Edward R. Murrow

Çözümü ertelenen sorun, uykunuzda sizi yakalamasından korktuğunuz akrep gibidir.

Muhammed Bozdağ

Hayat çözülmesi gereken bir sorun değildir. Her gün olabildiğince akıllıca, olabildiğince bütün ve olabildiğince duyarlılıkla yaşanması gereken bir şeydir hayat. Katlanmamız gereken bir şeydir. Onun çözümü yoktur.

Thomas Szasz

 

Çözüm problemin içindedir, cevaplar da soruların içinde yatar.İnanç ve güvenle yardımınıza çağırdığınız sınırsız zeka size beklediğiniz karşılığı verecektir.

Joseph Murphy

Bizler hayatta çoğu zaman korkumuzu yenmek ve korkunun altında yatan çatışmaları çözümlemek için en korktuğumuz şeylerin peşine düşeriz.

Gary Small

Önemli bir problemde, yetkinizi aştığı halde size danışılıyorsa, kahramanlık yapmayın. Çünkü mutlaka olaya çözüm değil, suçlu aranıyordur.

Erich Fromm

Kendi sorununa kendin bizzat sahip çıkmazsan o sorun gün geldiğinde kendiliğinden çözülse bile sen o çözümü hak etmemiş olacaksın.

Mehmet Murat İldan

Toplamakta gecikirsen, meyveler dalında çürür…Çözümünü geciktirirsen, sorunlar sürekli artar.

Paulo Coelho

 

Tek başına bir çözüm bulma niyetimiz, yeteneğimiz veya zamanımız olmadığı zaman başkalarını taklit ederiz.

Eric Hoffer

İnsanların yanılgısı, karşılaştıkları sorunları tam olarak açıklamadan önce, çözümleri istemeleridir.

Jorge Angel Livraga

Geleneksel yöntemlerden bağımsız düşünün ve plan yapın. Her sorunun bir cevabı ve çözümü olduğunu bilin.

Joseph Murphy

Kesin inançlı kişi şaşırmaz ve tereddüt etmez. Onun şaşmaz öğretisi, dünyanın bütün sorunlarının çözüm yolunu bilir.

Eric Hoffer

Karşılaştığınız herhangi bir problem, o problemi yaratmış olduğumuz zamandakiyle aynı düşünce düzeyinde çözülemez.

Albert Einstein

İnsanlık ölüme, ıstıraba ve cehalete çare bulmayı başaramayınca çözümü mutlu olabilmek için bunları asla düşünmemekte buldu.

Bruno Portier

Işık karanlığı dağıtır. Yapıcı düşünceler yıkıcı düşünceleri yok eder. Çözüm problemde saklıdır. Her sorunun cevabı kendi içindedir.

Joseph Murphy

Sorunun ne olursa olsun, eğer onu doğru bir şekilde düşünebilirsen, parıldayan bir güneş gibi ufukta belirecektir çözüm!

Mehmet Murat İldan

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı