Aile ve Boşanma Süreci DanışmanlığıArabuluculuk YöntemleriBilişsel Nöropsikolojik DanışmanlığıBireysel Koçluk ve DanışmanlıkKariyer DanışmanlığıKriz Psikolojik DanışmanlığıKrize Müdahale YöntemleriKurumsal DanışmanlıkOnline DanışmanlıkTerapi Yöntemleri

Önceliklerimizi Nasıl Belirleyeceğiz?

Atlas Çözüm

Bir işi yapmaya karar verdiğimizde başka bir işi yapmaktan vazgeçiyoruz, bir işi öne alırken diğer işleri sonraya bırakıyoruz ve yapmayı erteliyoruz. Seçimlerimizi, içimizde gerçekleştirdiğimiz bir takım sorgulamaları ya da karşılaştırmaları değerlendirme süzgecinden geçirerek yapıyoruz. Öncelikle ihtiyaçlarımızı karşılamayı, çıkar sağlamayı ya da kazançlı çıkmayı hedefliyoruz.

Vazgeçmek mesafe koymak demektir, yani vazgeçmek her defasında daha değerli olan uğruna daha kârlı olandan vazgeçmek demektir.

– Dücane CÜNDİOĞLU

Farklı işlerin yapılış sırası üzerine karar vermek “öncelikleri belirlemek” olarak adlandırılır.Önceliklerin doğru belirlenmesi önemlidir.

Bir hedefin, hedef olabilmesi için, bilinçaltında öncelikler listesinde olması gerekir. Öncelikler ise, dikkat ettiğimiz algılarımızdır. Buradan yakalayabilirsiniz.

– Optimum Denge Modeli – Tamer Dövücü

 • Yoğun işler yapan insanların ilk yapacakları iş, bir plan dahilinde öncelikleri saptamaktır. Öncelikleri doğru belirleyen biri, faaliyetlerini bunları elde etme yolunda sürdürecek ve gereksiz işlere zaman harcayamayacaktır.
 • Önceliklerin belirlenmesi konusunda yapılması gereken en önemli faktör amaca hizmet edemeyen faaliyetlerin saptanarak bunların ortadan kaldırılmasıdır. Bu sayede gereksiz işlere zaman ayırmaktan kurtularak, bunun yerine önceliği ve önemi olan işlere daha fazla zaman ayırma olanaklı olacaktır.
 • Kişilerin zamanlarını etkin yönetebilmeleri için, kendileri için öncelikli olmayan işleri bir tarafa bırakarak, asıl işleri için daha fazla zaman ayırmalıdırlar. Bunun için gündelik faaliyetlerde kişisel zaman yönetimi bakımından uyulması gereken bazı kurallara uymak gerekir.
 • Birden fazla öncelik olması, öncelik yok demektir. On tane önceliğiniz olamaz. Eğer on önceliğiniz varsa, hiçbir önceliğiniz yok demektir.
 • Gerçekten baskı altında olduğunuzda gerçek öncelikler daha belirginleşir. Önemsiz işleri hızlandırarak önemli olan faaliyetlere daha çok zaman ayırmak gerekir.
 • Güne, öncelikler belirlenmiş olarak başlayın.
 • Yapılması gereken işi, ertelemeden hemen yapın.
 • Gün içinde yoğun iş saatleri arasına, sizi daha fazla tatmin eden işleri yaparak, aktif dinlenme yolunu seçin.
 • Her iş için son tamamlama tarihi/ saati belirleyin
 • Gün sonunda listenizi kontrol edin ve zamanınızı nasıl yönettiğinizi değerlendirin.
 • Bazı işlerin önem ve acillik seviyeleri aynıysa, önce en zor olanı yapın.
 • Kendinize ait olmayan hiç bir işi yapmayın.
 • Bireysel zaman yönetiminde başarı, zaman önceliklerini belirleme konusundaki başarıyla aynı anlama gelir. Hiç bir zaman bütün işler aynı aciliyet ve aynı önem derecesine sahip değildir. Zaman yönetimi, iş ve faaliyet yönetimi ve öncelik belirleme becerisidir.

Başarılı insanların etkin zaman düzenleme, hedef belirleme, seçilmiş öncelikleri tanımlama ve sıraya koyma becerileri gelişmiştir. Bu kişiler bir iş (yapılacaklar) listesi hazırladığında kendi yaşamı için en kar getirecek ve yarar sağlayacak işlere öncelik verir. Kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için işleri zamanında bitirmeye odaklanırlar ve yapması gerekenler için geç kalmazlar. Alınan olumlu sonuçlar ve kazanılan ödüller önceliklerin doğru belirlendiğinin göstergesidir.

Stephen R. Covey Etkili İnsanın Yedi Alışkanlığının üçüncüsünü anlattığı “Önemli İşlere Öncelik” kitabında zamanı etkili bir şekilde yönetmek için öncelikli işleri öne almak gerektiğini söyler. Önemli işler değerlerimiz, hedeflerimiz, vizyonumuz, gelişime ve ilerlemeye yönelik fırsatlarla ilgilidir. Peter Drucker’ın dediği gibi etkili kişilerin zihinleri sorunlara değil, fırsatlara açıktır. Onlar fırsatları besleyip sorunları kuruturlar. Önlemleri önceden düşünürler.

Önemli olan nadiren acildir, acil olansa nadiren önemli.

– D. D. Eisenhower

Zaman yönetimi konusunda yapılacaklar işler sırası en önemli konulardan birisidir. Eğer bir öncelik sıramız yoksa, işi yaparken dağılmamız, birçok işle aynı anda uğraşmak gibi verimsiz yöntemler kullanmamız ve gereksiz işlerle çok fazla vakit kaybetmemiz gibi sorunlar çıkabilir ortaya. Eisenhower Matrisi ile yapmayı düşündüğümüz işleri 4 kategoriye ayırıyoruz:

 1. Acil – Önemli: Öncelik sıramızın en başına gelmesi gereken işlerdir. Bu işleri hemen yapmalıyız.
 2. Acil Değil – Önemli: Geleceğinizde gerçek fark meydana getiren uzun vadeli planlarınızın olduğu, gerçekten kendi isteklerinizle belirlediğiniz bölge.
 3. Önemli Değil -Acil: Genelde gelen e-mailler, çalan telefonlar, iş yerinde başkalarının kendileri için sizden istedikleri vs. buna girer. Eğer yapabiliyorsanız bu işleri başkasına devredin.
 4. Önemli Değil – Acil Değil: Yapsanız iyi olur ama yapmasanız da hayatınızda çok şey farkettirmeyecek işler. Daha önemli işlere vakit ayırmak istiyorsanız, bu tür işleri direkt elimine de edebilirsiniz.

“En önemli şeyler, asla en önemsizlerin insafına bırakılmamalı.” GOETHE

Etkin yaşam, öncelikleri doğru belirlemek, hayat amaçları doğrultusunda anlamlı olanı seçmektir.

 Bireylerin, kurumsal ve kişisel ihtiyaçlarını dikkate alarak acil ve önemli işlerin ayrımını ve buna göre verilen öncelikleri, alınan sorumlulukları, devredilen yetkileri düzenleyebilmesi bireysel ve kurumsal başarıyı doğrudan etkilemektedir.

Mecelle hükmüdür “ehem mühimme, elzem lazıma müreccahtır.” Yani en önemli olan önemliden, en gerekli olan da gerekliden üstün tutulur. Bunlar karşılaştığında öncelik mühim ve lazım olana değil ehem ve elzem olana verilir.

~Öncelik Belirleme Kuralı~

Bu hikâye Kellog Business School’da (Northwestern üniversitesi) iş idaresi master öğrencileri ile Zaman Yönetimi dersi profesörü arasında geçer. Profesör sınıfa girip karşısında duran dünyanın en seçilmiş öğrencilerine kısa bir süre baktıktan sonra; “Bu gün Zaman Yönetimi konusunda deneyle karışık bir sınav yapacağız” dedi. Kürsüye yürüdü, kürsünün altından kocaman bir kavanoz çıkarttı. Arkadan, kürsünün altından bir düzine yumruk büyüklüğünde taş aldı ve taşları büyük bir dikkatle kavanozun içine yerleştirmeye başladı. Kavanozun daha başka taş almayacağına emin olduktan sonra öğrencilerine döndü ve “Bu kavanoz doldu mu?” diye sordu. Öğrenciler hep bir ağızdan “Doldu” diye cevapladılar. Profesör “Öyle mi?” dedi ve kürsünün altına eğilerek bir kova mıcır çıkarttı. Mıcırı kavanozun ağzından yavaş yavaş doktu. Sonra kavanozu sallayarak mıcırın taşların arasına yerleşmesini sağladı. Sonra öğrencilerine dönerek bir kez daha “Bu kavanoz doldu mu?” diye sordu. Bir öğrenci “Dolmadı herhâlde” diye cevap verdi. “Doğru ” dedi profesör ve gene kürsünün altına eğilerek bir kova kum aldı ve yavaş yavaş tüm kum taneleri taşlarla mıcırların arasına nüfuz edene kadar doktu. Gene öğrencilerine döndü ve “Bu kavanoz doldu mu?” diye sordu. Tüm sınıftakiler bir ağızdan “Hayır” diye bağırdılar. “Güzel” dedi profesör ve kürsünün altına eğilerek bir sürahi su aldı ve kavanoz ağzına kadar doluncaya dek suyu boşalttı. Sonra öğrencilerine dönerek “Bu deneyin amacı neydi?” diye sordu. Uyanık bir öğrenci hemen “Zamanımız ne kadar dolu görünürse görünsün, daha ayırabileceğimiz zamanımız mutlaka vardır” diye atladı. “Hayır” dedi profesör, “bu deneyin esas anlatmak istediği”… “Eğer büyük taşları baştan yerleştirmezsen küçükler girdikten sonra büyükleri hiç bir zaman kavanozun içine koyamazsın” gerçeğidir. Öğrenciler şaşkınlık içinde birbirlerine bakarken profesör devam etti: “Nedir hayatınızdaki büyük taşlar? Çocuklarınız, eşiniz, sevdikleriniz, arkadaşlarınız, eğitiminiz, hayâlleriniz, sağlığınız, bir eser yaratmak, başkalarına faydalı olmak, onlara bir şey öğretmek! Büyük taşlarınız belki bunlardan birisi, belki bir kaçı, belki hepsi. Bu akşam uykuya yatmadan önce iyice düşünün ve sizin büyük taşlarınız hangileridir iyi karar verin. Bilin ki büyük taşlarınızı kavanoza ilk olarak yerleştirmezseniz hiç bir zaman bir daha koyamazsınız, o zaman da ne kendinize, ne de çalıştığınız kuruma, ne de ülkenize faydalı olursunuz. Bu da iyi bir iş adamı, gerçekte de iyi bir adam olamayacağınızı gösterir.” Profesör, ders bittiği hâlde konuşmadan oturan öğrencileri sınıfta bırakarak çıktı.

Güçlü Zaman Yönetimi Becerileri

 • Öncelikleri belirlemek
 • Hayır diyebilmek
 • Potansiyele güvenmek ve yetki devri
 • Etkin dinleme
 • Net olabilme
 • Empati
 • Kendini geliştirme
 • İnisiyatif
 • Karar alma
 • Eyleme geçme
 • Sahip çıkma ve takip
 • Öz sorumluluk
 • Kendine zaman ayırabilme (baltayı bileyleme)
En kısa zamanda çok iş yapmayı değil, hayatla ilgili temel seçimler yapabilecek bir görüş açısı geliştirmeyi hedefleyin. Unutmayın siz öncelik verdiğiniz seçimlerinizin sonucusunuz. Sevgilerimle…
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu