Alternatif Çözüm YöntemleriBireysel Koçluk ve DanışmanlıkKriz Psikolojik DanışmanlığıKrize Müdahale YöntemleriTerapi Yöntemleri

Psikolojide 230 Önemli Terim ve Kavram

Atlas Çözüm

 1. Adaptasyon (Uyum Sağlama)
 2. Affektif Donukluk (Tek Düzelik)
 3. Ajitasyon
 4. Akıl Zayıflığı
 5. Akış
 6. Akut
 7. Alışkanlık
 8. Algılanan Sosyal Destek
 9. Algısal Uzam
 10. Aloji (Düşünce Fakirleşmesi)
 11. Amnezi
 12. Analiz
 13. Anhedoni
 14. A/ normallik
 15. Antisipasyon Yitimi
 16. Apati
 17. Arketip
 18. Atılganlık (Girişkenlik)
 19. Arzu Nesnesi
 20. Avolisyon (İrade Bozulması)
 21. Ayırıcı Özellik
 22. Ayrıntıcılık
 23. Bağımlılık
 24. Bağımsızlık
 25. Basınçlı Konuşma
 26. Batıl İnanç (Hurafe)
 27. Beceri
 28. Bellek (Hafıza)
 29. Benlik Algısı
 30. Benlik Saygısı
 31. Benlik Sınırlarının (Ego Boundary) Kaybı
 32. Ben Merkezcilik (Egocentrism)
 33. Bilinçaltı
 34. Bireycilik
 35. Bireyselleşme
 36. Blok (Block)
 37. Bunaltı (Anksiyete)
 38. Bütünlük
 39. Büyüsel Düşünme (Magical Thinking)
 40. Ceza
 41. Çağrışım Gevşekliği (Loosening of Associations)
 42. Çekicilik
 43. Çöküntü
 44. Dalgınlık
 45. Davranış
 46. Dayanıklılık
 47. Değişim
 48. Denge
 49. Depersonalizasyon
 50. Derealizasyon
 51. Dereistik/ Otistik Düşünme
 52. Dışadönük
 53. Dikkat Dağınıklığı
 54. Direnç
 55. Disfori
 56. Dissiyotif
 57. Duyarlılık
 58. Duygusal Donukluk
 59. Duygulanım Küntlüğü
 60. Duygusal Dalgalanma
 61. Düşüncenin Azalması
 62. Doğal Gözlem
 63. Doğal Seçilim
 64. Doyum
 65. Duyum
 66. Dürtü
 67. Ego (Gerçekçi Yürütme Organı, Sürücülerin, duygulanımların ve dürtülerin düzenlenmesi ve kontrolü)
 68. Ego Enflasyonu (Şişirilmiş Benlik Duygusu)
 69. Egoda Uyarlamalı Regresyon
 70. Ego Gücü
 71. Ego Hizmetinde Adaptif Regresyon (Gerileme)
 72. Ego İdeali
 73. Elektra Kompleksi
 74. Empati
 75. Endikasyon
 76. Endojen Depresyon
 77. Engellenme
 78. Eksitasyon
 79. Eksojen Depresyon
 80. Esneklik
 81. Felaketleştirme
 82. Fikir Uçuşması (Flight of Ideas)
 83. Fiksasyon (Saplanma)
 84. Genelleme
 85. Hassasiyet
 86. Halüsinasyon
 87. Hayal
 88. Haz İlkesi
 89. Hedonizm
 90. Hipomani
 91. Hoşgörü Prensibi (İstek)
 92. İçgörü
 93. İçgüdü (Motivasyon)
 94. İdeal Benlik
 95. İhmal
 96. İlgi-İstek Yitimi
 97. İllüzyon (Yanılsama)
 98. İmgeleme
 99. İnanç
 100. İntegratif Fonksiyon
 101. İntrapsişik Çatışma/ Yapı/ Süreç
 102. İntrovert (İçedönük)
 103. İrritabl
 104. İstenç Yitimi
 105. İstismar
 106. İştah
 107. Gerçeği Değerlendirme Yetisi
 108. Gerçeklik Prensibi (İsteğin uygun çıkışları)
 109. Grandiyozite (Benlik Kabarması)
 110. Karakter
 111. Kararlılık
 112. Kastrasyon Anksiyetesi
 113. Katarsizm
 114. Kendini Gerçekleştiren Kehanet
 115. Kimlik Arayışı
 116. Kişilik
 117. Klang Çağrışım (Clang Association)
 118. Kişiselleştirme
 119. Komplikasyon
 120. Kompulsif (Zorlantı)
 121. Konsantrasyon (Dikkati Toplama)
 122. Koşullanma
 123. Koşulsuz Kabul
 124. Konuşmama (Mutism)
 125. Konuşma Yankılanması (Echolalia)
 126. Kriz
 127. Kronik
 128. Kuşkuculuk
 129. Lakayt Hasta
 130. Melankolik
 131. Muhakeme
 132. İd
 133. Libidinal Yatırım
 134. İrrasyonel (Mantık Dışı)
 135. Mağdur (Kurban)
 136. Manik Epizod (Taşkınlık)
 137. Manik Eksitasyon
 138. Manipülasyon
 139. Maruz Bırakmak
 140. Merak
 141. Mizaç (Huy)
 142. Mod (Duygu Durum)
 143. Motor Kontrol
 144. Muzdarip Hasta
 145. Nesne kaybı
 146. Nevroz
 147. Niyet
 148. Obsesyon (Takıntı, Saplantı)
 149. Oidipus Kompleksi (Karmaşası)
 150. Otantik Düşünme
 151. Ödül
 152. Ölçekleme
 153. Önyargı
 154. Otistik
 155. Otorite
 156. Öfori
 157. Örseleyici
 158. Özerk (Otonom) İşlevler
 159. Öz Denetim
 160. Öz Disiplin
 161. Özgür İrade
 162. Öz Güven
 163. Öznel İyi Oluş
 164. Panik
 165. Paranoid
 166. Pasif (Edilgen)
 167. Pekiştireç
 168. Perseküsyon (Kötülük Görme) Sanrısı
 169. Perseverasyon (Perseveration)
 170. Plasebo Etkisi
 171. Prototip
 172. Psikosomatik
 173. Psiko-sosyal
 174. Psikotik
 175. Psikoz
 176. Rasyonel
 177. Referans Sanrısı
 178. Regresif Düşünme
 179. Relaps (Nüks, Depreşme)
 180. Ruh
 181. Rüya
 182. Sağ Duyu
 183. Saldırganlık
 184. Sanrı (Hezeyan, Delüzyon)
 185. Savunma Mekanizmaları
 186. Savunmacı İşlevsellik
 187. Seçici Konuşmazlık
 188. Seksüel
 189. Semptom
 190. Sendrom
 191. Sentetik İşlev
 192. Serbest Çağrışım
 193. Sezgi
 194. Simbiyoz
 195. Somut Düşünme (Concrete Thinking)
 196. Sorumluluk Bilinci
 197. Soyut Düşünme
 198. Sözcük Salatası (Word Salad)
 199. Sözcük Uydurma (Neologism)
 200. Sterotip
 201. Stimulus Bariyeri
 202. Stres
 203. Süperego
 204. Süreklilik
 205. Rekürrens Sıklığı
 206. Uyaran
 207. Tarafsızlık
 208. Tavır
 209. Teğet Geçme (Tangentiality)
 210. Tepki Yenilenmesi
 211. Terapi
 212. Test
 213. Tetikleyici
 214. Tolerans
 215. Toplulukçuluk
 216. Travma
 217. Tutarlılık
 218. Tutarsızlık (Incoherence)
 219. Tutum
 220. Tükenmişlik
 221. Verbijerasyon (Verbigeration)
 222. Yas (Matem)
 223. Yetenek
 224. Yeterlilik
 225. Yılmazlık
 226. Yoksunluk
 227. Yüzleştirme
 228. Zeka
 229. Zihinsel Senaryolar
 230. Zorba
Etiketler
Daha Fazla Göster

Atlas Çözüm

Uzman Psikolog Ebru ÖZATLAS | Araştırma, Eğitim, İletişim, Yönetim & Gelişim Uzmanı - Aile & Boşanma Süreci Danışmanı/ Arabulucu - Terapist

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı