Psikolojik Ölçme Araçları

Sorunlarınızı analiz etmek ve kendinizi daha iyi tanımak için Ölçme Araçları’ndan faydalanabilirsiniz. 

Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ölçeği indirebilirsiniz. Telif hakları nedeniyle ölçeklerin makalelerini buraya koyamıyoruz. Onları da, yayınlanan dergilerin sayfalarından temin edebilirsiniz. Anlamadığınız bir nokta olursa, iletişim sayfamızdan sorularınızı iletebilirsiniz.

1. OXFORD MUTLULUK ÖLÇEĞİ – Doğan, T., ve Sapmaz, F. (2012). “Oxford Mutluluk Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Üniversite Öğrencilerinde İncelenmesi” Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25, 297-304. oxfordmutlulukolcegi

2. OXFORD MUTLULUK ÖLÇEĞİ-KISA FORMU – Doğan, T., ve Çötok, N. A. (2011). “Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (36), 165-172.kısa oxford

3. ÖZNEL MUTLULUK ÖLÇEĞİ – Doğan, T., ve Totan, T. (2013). Psychometric properties of Turkish version of the Subjective Happiness Scale. The Journal of Happiness & Well-Being, 1(1), 23-31.Öznel Mutluluk Ölçeği

4. KISA PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ÖLÇEĞİ – Doğan, T. (2015) Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being. 3(1), 93-102.PsikolojikSağlamlıkÖlçeği

5. İKİ BOYUTLU BENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİ – Doğan, T. (2011). Two-Dimensional Self-Esteem: Adaptation of the SelfLiking/Self-Competence Scale into Turkish, a Validity and Reliability Study. Education and Science, 36 (162), 126-137.benlik

6. İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK ÖLÇEĞİ – Doğan, T., Çetin B., ve Sungur, M. Z. (2009). İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10,271-277.iş yaşamında yalnızlık ölçeği

7. TROMSO SOSYAL ZEKA ÖLÇEĞİ – Doğan, T. ve Çetin B. (2009). Tromso Sosyal Zeka Ölçeği Türkçe Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 691-720.sosyal zeka olcegi

8. TORONTO EMPATİ ÖLÇEĞİ – Totan, T., ve Doğan, T., & Sapmaz, F. (2012). The Toronto Empathy Questionnaire: Evaluation of psychometric properties among Turkish university students. Eurasian Journal of Educational Research, 46, 178-179.empati ölçeği

9. SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI ÖLÇEĞİ – Doğan, T. (2010). Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 151-159.SGKÖ

BDT Ölçekler

***

Klinik Batarya

 • MMPI Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
 • BECK Depresyon, Umutsuzluk Ölçekleri
 • STAI I-II Durumluluk ve Süreklilik Kaygı Ölçekleri
 • BEIER Cümle Tamamlama Testi,
 • SCL-90 Psikolojik Belirti Tarama Envanteri
 • KSE Kısa Semptom Listesi

***

Çocuk ve Gençlere Uygulanan Test ve Ölçekler

 • ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)
 • METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
 • WISC-R ZEKA ÖLÇEĞİ
 • SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ
 • GELİŞİM TAKİBİ VE DANIŞMANLIĞI
 • 0-2 Yaş arası Bebekler İçin Gelişim Takibi ve Danışmanlığı
 • 2-6 Yaş Çocuklar İçin Gelişim Takibi ve Danışmanlığı
 • 6-12 Yaş Okul Dönemi Çocuklar İçin Gelişim Takibi ve Danışmanlığı
 • FARKLI GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLAR
 • Dil ve Konuşma Bozukluğu İçin Testler (kekemelik ,ses iletim bozukluğu)
 • Yetişkinlere Yönelik Uygulanan Test Ve Ölçekler
 • SCL90-R (Symton Chek List) Psikolojik Belirti Tarama Testi
 • Sosyal Sorun Çözme Envanteri
 • Duygu Gereksinimi Ölçeği
 • Öz Denetim Ölçeği
 • Cinsel Tutum Ölçeği
 • Cinsel Doyum Ölçeği
 • Edilgenlik, Girişkenlik ve Saldırganlık Ölçeği

Projektif Çocuk Değerlendirme Testleri

 • Rotter Cümle Tamamlama Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • Çocuk Çizimlerine Giriş
 • Bir İnsan Çiz Testi
 • Bir Aile Çiz Testi
 • Hayvan Ailesi Çiz Testi
 • Bir Ev Çiz Testi
 • Bir Ağaç Çiz Testi

Çocuk Değerlendirme Envanter ve Ölçekleri 

 • Çocuklar İçin Dikkat Eksikliği Ölçeği
 • Çocuk Denetim Odağı Ölçeği
 • Çocuklar İçin Anksiyete Ölçeği
 • Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği
 • Çocuklar İçin Hiperaktivite Ölçeği
 • Çocukların Duygularını Değerlendirme Ölçeği
 • Çocukluk Dönemi Envanteri
 • Rathus Atılganlık Envanteri
 • Sosyal Uyum Ölçeği
 • Achenbach Çocuk Değerlendirme Formu
 • Achenbach Ebeveyn Değerlendirme Formu
 • Aile Değerlendirme Ölçeği
 • Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği
 • Aile Sorunları Skalası
 • Algılanan Aile Desteği Ölçeği
 • Ana Baba Tutum Envanteri
 • Conners Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği
 • İlişki- Bağlanma Ölçeği
 • Benlik Tasarımı Envanteri
 • Çoklu Zeka Envanteri
 • Edwards Kişisel Tercih Envanteri
 • Holland Mesleki Yönelim Testi
 • KDE Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Kuder İlgi Envanteri
 • Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri
 • Mesleki Olgunluk Ölçeği
 • Mesleki Yönelim Belirleme Envanteri
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Conners Sınıf Öğretmeni Değerlendirme Ölçeği
 • Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği
 • Kimdir Bu
 • Kime Öğren Ben Neyim
 • Otobiyografi
 • Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Envanteri
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Sosyometri

Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri 

Ψ D2 Dikkat Testi
Ψ Burdon Dikkat Testi
Ψ Frankfurter Dikkat Testi
Ψ Kelime Söyleyiş Testi
Ψ Catell 2-A Zeka Testi :
7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.
Ψ Catell 3-A Zeka Testi :
Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.
Ψ Gessel Gelişim Figürleri Testi :
2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.
Ψ Good Enoughh Harris Bir İnsan Çiz  Testi :
Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.
Ψ Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi :
2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.
Ψ Metropolitan Okul Olgunluğu Testi :
5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir.
Ψ Frostig Gelişimsel- Görsel Algı Testi :
Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklar başta olmak üzere uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını da ölçen bir okul olgunluk testidir.
Ψ Benton Görsel Bellek Testi :
8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.
Ψ Porteus Labirentleri Testi :
Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.
Ψ Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi :
Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı